افتتاح صنف جدید تدریس لسان فرانسوی در وزارت دفاع ملی جمهوری اسلامی افغانستان (۶ دسامبر ۲۰۱۷ / ۱۵ قوس ۱۳۹۶) [fr]

بروز چهارشنبه ۶ دسامبر ۲۰۱۷ میلادی مطابق به ۱۵ قوس ۱۳۹۶ هجری شمسی، آقای فرانسوا ریشیهِ، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان، صنف جدید تدریس لسان فرانسوی را در وزارت دفاع ملی جمهوری اسلامی افغانستان مستقر در کابل افتتاح نمود.

JPEG

کورس های لسان فرانسوی که به ابتکار شرکای افغان مان تحت رهنمایی محترم جنرال محمد صادق، رئیس ساختار ستردرستیز قوه زمینی اردوی ملی افغانستان پا به منصه عمل گذاشت، از ماه آگست ۲۰۱۷ میلادی (اسد/سنبله ۱۳۹۶ هجری شمسی) بدینسو، حدوداً سی تن از افسران کارآموز افغان را در داخل وزارت دفاع در خود پذیرفته و جا داده است.

JPEG

محترم جنرال محمد صادق که شخصاً فرانسوی زبان، نخستین کارآموز افغان مکتب معتبر ارکان حرب در سال ۲۰۰۴ میلادی (۱۳۸۳ هجری شمسی) و کاملاً واقف از توقعات و کیفیت تعلیماتی که در کشور فرانسه ارائه و پیاده می گردد است، از آوان مقرری اش در این سمت کاری، رویکار مذکور را جهت تقویه کانون افسران فرانسوی زبان طرح ریزی نمود و روی دست گرفت.
مأموریت بخش همکاری نظامی سفارت کبرای جمهوری فرانسه معجلاً خواست تا این ابتکار را با تقدیم ابزار لازمه جهت آموزش و پرورش باکیفیت به محترم تورن سلطان مسعود، استاد لسان که زبان مان را در داخل ریاست ستردرستیز وزارت دفاع ملی کشور در کابل تدریس می نماید، پشتیبانی کند.

JPEG

سفیر کبیر جمهوری فرانسه درحالیکه از جانب محترم جنرال محمد شریف یفتلی، رئیس ارکان اردوی ملی افغانستان بدرقه و مشایعت می گردید، قبل از ابراز مراتب دوستی مان و آرزومندی موفقیت خویش به کارآموزان، اتاق مجهز تدریس لسان را افتتاح نمود. محترم رئیس ارکان اردوی ملی افغانستان بنوبه خویش از همکاری فرانسه صمیمانه سپاسگزاری نمود، و کیفیت و اعتبار این نوع همکاری را خاطر نشان ساخت. مراسم افتتاحیه با صرف عصریه ای که بواسطهء آقای پییر – ایوو ادم، سرآشپز مقر فرانسه آماده گردیده بود، و بدین ترتیب زمینهء تکمیل کورس لسان را بوسیله یک رونمای از هنر پخت و پز فرانسوی فراهم ساخت، و بدیهاً مورد دلچسپی خاص حضار گرامی قرار گرفت، اختتام یافت

JPEG

این رویکار همکاری نظامی دوجانبه پیوندهای دوستی ای که دو کشور مان را با هم متحد می سازد، خاطر نشان کرده، و همچنان جزم ارادهء مقامات افغان را برای تعلیم و تربیه بهتر نسل جدید در میان نخبگان نظامی شان به اثبات می رساند. در سال ۲۰۱۸ میلادی (۱۳۹۷ هجری شمسی)، همسویی و همگامی با اردوی ملی افغانستان از سوی بخش همکاری نظامی فرانسه، بخصوص بذریعهء آموزش لسان فرانسوی و انتخاب بهترین افسرانی که در چهارچوب مذکور از تعلیمات نهادهای نظامی فرانسوی مستفید خواهند گشت، پیگیری خواهد گردید.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه