افتتاح ساختمان جدید شورای ملی افغانستان : مرحله مهمی در راستای مردم سالاری در کشور [fr]

  • بتاریخ 25 دسامبر 2015 (04 جدی 1394)، دگروال ژان – میشل مییهِ رئیس انجمن اَتشه های نظامی در کابل و اَتشه نظامی سفارت فرانسه، در محفل افتتاح عمارت جدید شورای ملی افغانستان اشتراک ورزید. ناریندرآ مودی صدراعظم هندوستان با انجام دادن نخستین سفر رسمی اش به افغانستان، در مراسم گشایش ساختمان جدید شورای ملی حضور و سهم پُررنگی داشت.

JPEG

این ساختمان جدیدالتأسیس پارلمان افغانستان که نهادهای ولسی جرگه و مشرانو جرگه شورای ملی را در خود جا خواهد داد، عملاً از سوی کشور هند با هزینهء 90 میلیون دالر احداث شده است. مقر جدید شورای ملی در انتهای سرک دارالامان و در مقابل مخروبه های قصر دارالامان که طی درگیری های داخلی بین سالیان 1992 و 1996 تخریب شده ، واقع گردیده است.

صدراعظم هندوستان ناریندرآ مودی، در سخنرانی افتتاحیه اش بر روابط تاریخی که "بزرگترین دموکراسی جهان و مردم افغانستان" را باهم پیوند می دهد، تأکید ورزید. موصوف به ضرورت همگرایی در راستای تحکیم ثبات و انکشاف افغانستان، "بیشتر بواسطه عملکردها تا با بیان کلمات و تهدیدات"، اشاره نمود. صدراعظم مودی، همچنان بُعد الزاماً منطقوی ثبات افغانستان، حمایت از آموزش دهی اکادمیک به تعداد کثیری افغان ها و پروژه های اقتصادی در حال تطبیق، مانند اعمار بند برق آبی سلما، اتصالات وغیره را مطمح بحث قرار داد.

Crédit photo : Ambassade de France - JPEG

فتتاح ساختمان جدید شورای ملی کشور، گام مهمی در تقویهء مردم سالاری در افغانستان بوده و کشور فرانسه به این مأمول دلبستگی خاص دارد.

تاریخ نشر 28/12/2015

قسمت بالایی صفحه