مستند مصوری از مراسم افتتاح رسمی پوهنتون کابل

JPEG

JPEG

سایت سفارت فرانسه در این هفته، یک مستند مصور دلچسپی از مراسم افتتاح رسمی تأسیسات عصری پوهنتون کابل در آغاز دههء ۶۰ میلادی (اواخر دههء ۳۰ هجری شمسی) را بخدمت شما عزیزان تقدیم می نماید.

JPEG

JPEG

JPEG

پوهنتون کابل که نخستین نهاد رسمی تحصیلات عالی در افغانستان محسوب می گردد، در نیمهء دوم قرن بیست یک جایگاه معتبر و خاصی در ارائه و تدریس دستآورد های علوم و فنون عصر به محصلین جوان کشور، و همچنان در انجام تتبعات منظم، چاپ آثار تحقیقاتی و برگزاری سیمینارهای علمی و اکادمیک از جانب اساتید ورزیده و کادرهای دانشمند افغان داشت.

JPEG

JPEG

لطفاً، جهت دسترسی به مستند مصور یادشده، در اینجا کلیک نمایید :

تاریخ نشر 03/08/2016

قسمت بالایی صفحه