اعلام جمهوریت دوم فرانسه در اواسط قرن نُزدهم میلادی

۱۷۱ سال قبل از امروز، بتاریخ ۲۴ فبروری سال ۱۸۴۸ میلادی (۵ حوت سال ۱۲۲۶ هجری شمسی)، بعد از ۳ روز اغتشاش و بغاوت مردمی، افراز ۱۵۱۲ دیوار دفاعی در شهر، کندن ۱ میلیون سنگفرش جاده ها، قطع ۴۰۱۳ اصله درخت و کشته شدن ۲۸۹ تن، بالاخره شاه لویی فیلیپ https://twitter.com/hashtag/LouisPhilippe?src=hash مجبور به واگذاری تاج و تخت سلطنت گردیده، استعفا داده و متعاقباً معهء خانواده اش پا به فرار می نهد.

JPEG

برعلاوهء عوامل مختلف دگرگونی نظام آن زمان، در اصل یک روند اصلاحات انتخاباتی که به درازا گرائیده و جنجال برانگیز می شود، و روز تا روز اوضاع و شرایط سیاسی، اجتماعی ... را متشنج و ملتهب می سازد، باعث بروز ناگهانی انقلاب خونین دیگری می گردد. بدین ترتیب، نظام شاهی مجدداً سقوط می کند، و این رویداد اهم سیاسی مسیر تاریخ معاصر فرانسه را قطعاً تغییر جهت می دهد.

JPEG

عصر همین روز، الفونس دو لامارتین، نویسنده، داستان نویس، شاعر و سیاستمدار فرانسوی https://twitter.com/hashtag/Lamartine?src=hash شجاعانه گام به پیش گذاشته و در رأس یک حکومت موقت جدید التشکیل مرکب از اراگو، لودرو رولَن، دوپون دو لور ... خطاب به مردم از میدان هوتل شهر پاریس، استقرار و حاکمیت دومین نظام جمهوریت را در سرزمین فرانسه اعلام می نماید. جریان وقایع : https://t.co/u6H3KSGb9F

JPEG

Ce jour-là, le 24 février 1848 après 3 jours d’insurrection, 1512 barricades élevées, 1 million de pavés arrachés, 4013 arbres renversés & 289 morts, Louis Philippe abdique, et Lamartine proclame la IIème République du balcon de l’Hôtel de Ville de Paris. Récit : https://www.facebook.com/notes/domaine-royal-de-randan/24-f%C3%A9vrier-1848-vive-la-r%C3%A9publique-/10156177505723485/

JPEG

تاریخ نشر 27/02/2019

قسمت بالایی صفحه