اعلامیه مشترک نمایندگی های دیپلوماتیک پیرامون تقبیح حمله بر نمایندگی دفتر سازمان ملل متحد در ولایت هرات