اعلامیه مشترک – اعمال مجدد تعزیرات از سوی ایالات متحده امریکا به دنبال خروج اش از پلان عملکرد عمومی مشترک –"جی.سی.پی.او.ای." (۶ آگست ۲۰۱۸ / ۱۵ اسد ۱۳۹۷) [fr]

اعلامیه مشترک خانم فِدِریکا موگِرینی نماینده ارشد و وزرأی امور خارجه گروه "او.۳"، آقایان ژان – ایوو لودریان از جانب جمهوری فرانسه، هئیکو ماس به نمایندگی از جمهوری فِدِرال آلمان و جِررِمی هونت از طرف دولت شاهی انگلستان

ما از تحمیل مجدد تعزیرات از جانب ایالات متحده امریکا به دنبال خروج اش از پلان عملکرد عمومی مشترک (جی.سی.پی.او.ای.)، عمیقاً ابراز تأسف و تأثر می نماییم.

پلان عملکرد عمومی مشترک (جی.سی.پی.او.ای.) مطابق به هدف تعیین شده اش عمل کرده و حامل پیامدهایی است، یعنی کارکرد به گونه ای که برنامهء هسته ای ایران منحصرا صلح آمیز باقی ماند، آنطوریکه این مأمول را یازده گزارش متوالی آژانس بین المللی انرژی هسته ای (ای.آی.او.ای.) تأیید و تصدیق کرده است. پلان مذکور یک رُکن عمده ساخت و ساز جهانی عدم پخش و ترویج اسلحهء هسته ای را تشکیل می دهد که برای امنیت اروپا، منطقه و تمام جهان ضروری بشمار می آید. ما از جمهوری اسلامی ایران توقع داریم تا تعمیل عام و تام همهء تعهدات درعرصهء انرژی هسته ای منوط به این کشور را پیگیری کند.

لغو تحریماتی وابسته به انرژی هسته ای، بخش اساسی این توافقنامه است : هدف از حذف تعزیرات و تحریمات، تأثیرگذاری مثبت و موثر نه تنها بر روابط تجاری و اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران، اما نیز و خاصتاً بالای زندگی مردم ایران است. ما مصمم استیم تا از فعالان اقتصادی اروپایی که مطابق به قوانین اروپایی و در مطابقت با قطعنامهء شماره ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد، با جمهوری اسلامی ایران ارتباطات و مراودات تجاری قانونی دارند، حفاظت نماییم. به همین منظور، الیوم سه شنبه ۷ آگست (۱۶ اسد) جهت محافظت از شرکت های اتحادیهء اروپا که در مقابل عواقب تعزیرات فرامرزی از جانب ایالات متحده امریکا، با جمهوری اسلامی ایران دارای روابط تجاری قانونی اند، قانون ضد تحریم تجدید یافته مرعی الاجرا می گردد.

دولی که منحیث عضو در پلان عملکرد عمومی مشترک (جی.سی.پی.او.ای.) پابرجا می مانند، علی الخصوص جهت حفظ و تداوم مدارهای مالی موجود با جمهوری اسلامی ایران و تأمین پیگیری صادرات پترول و گاز ایران، متعهد به اقدام به کار اند. بذل جد و جهد مان در این موضوعات همچنان در مسائل دیگری، بخصوص نزد دول ثالثی که خواستار حمایت از پلان عملکرد عمومی مشترک (جی.سی.پی.او.ای.) و حفظ روابط اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران اند، ادامه می یابد. روال این سعی و تلاش ها تشدید خواهد یافت، و طی هفته های آینده، بسطح وزارتخانه ها مورد ارزیابی، مطالعه و مداقه قرار خواهد گرفت.

حفظ توافقنامه هسته ای یا برجام با جمهوری اسلامی ایران پیوند با ارجگزاری به توافقنامه های بین المللی داشته، و در راستای تأمین امنیت جهانی حائز اهمیت است.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه