اعطای مدال ها از جانب سفیر فرانسه بنام وزیر داخله [fr]

روز دوشنبه 8 جون 2015 مطابق به 18 جوزا 1394، آقای ژان – میشل مارلو سفیر فرانسه در افغانستان، بنام وزیر امور داخله کشور متبوع اش، طی مراسمِ مختصری در مقر سفارت فرانسه، به سه تن از کارمندان این سفارت مدال اعطاء نمود.

JPEG - 60.4 kb
Remise de décorations par M. Jean-Michel Marlaud, ambassadeur de France.

اعطای مدال ها از جانب آقای ژان – میشل مارلو سفیر فرانسه

افسر ارتباط و مسئول مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر، آمر قطعهء امنیت و یک گاردِ امنیت که الگوی فعالیت های پولیس فرانسه در افغانستان هستند، در این مراسم مفتخر گردیدند. بترتیب مدال طلاء امنیت داخلی، مدال برونزء امنیت داخلی و مدال افتخاری پولیس ملی به ایشان اهداءگردید.

بدین مناسبت، سفیر فرانسه بر اهمیت همکاری امنیت داخلی ما و بر پشتیبانی فرانسه از نیروهای امنیتی افغانستان، بخصوص در بخش مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر، تاَکید ورزید. موصوف متعاقباً از تعهد روزانهء ماَمورین قطعهء امنیت در راستای تاَمین امنیت سفارت، صمیمانه اظهار سپاس و امتنان نمود.

تاریخ نشر 21/06/2015

قسمت بالایی صفحه