اظهار مراتب تبریکات سفارت فرانسه بمناسبت عید سعید الضحی

PNG

سفارت فرانسه در افغانستان، بمناسبت حلول ایام مبارک و خجسته عید سعید الضحی، مراتب تبریکات گرم و صمیمانه خویش را به جمیع مردم متدین و عزتمند افغانستان تقدیم می نماید.

JPEG

تاریخ نشر 30/08/2017

قسمت بالایی صفحه