اظهار مراتب بهترین تبریکات و تهنیات سفارت فرانسه بمناسبت سال جدید ۲۰۲۰ میلادی

سفارت کبرای جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان بمناسبت فرا رسیدن سال جدید ۲۰۲۰ میلادی مراتب تمنیات و تبریکات نیک خویش را بخدمت شما دوستان معزز تقدیم می دارد و قلباً امیدوار است که سال جاری میلادی، یک سال صلح و رفاه برای قاطبهء ملت افغانستان باشد.

PNG

تاریخ نشر 25/04/2021

قسمت بالایی صفحه