اعلان کاریابی – سفارت فرانسه

بخش همکاری و فعالیت های فرهنگی سفارت فرانسه، به یک نفر دستیار اعم از اناث یا ذکور ("اسیستانت") در امور"تحصیلات عالی" ضرورت داشته و بعد از طی مراحل لازمه کاندید شایسته را استخدام می نماید.

روز اول فبروری ۲۰۱۶، معیاد آخر کاندیداتوری به پُست مذکور است.

برای اخذ معلومات در قسمت چگونگی پُست یادشده و روند استخدام، به اینجا مراجعه نمایید
:

PDF - 380.9 kb
(PDF - 380.9 kb)

تاریخ نشر 03/02/2016

قسمت بالایی صفحه