اطلاعیهء وزیر امور خارجه فرانسه– تشکیل حکومت جدید تونس (۲۷ آگست ۲۰۱۶ / ۶ سنبله ۱۳۹۵)

من مراتب تهنیات تام خودرا به آقای یوسف شاهد و حکومت اش که اعتماد شورای نمایندگان مردم تونس را حاصل نمودند، تقدیم می دارم.

برای شان موفقیت کامل را آرزومندم. تونس در مسیر الگوی ثبوتی از جوهر زندهء مردم سالاری اش ادامه می دهد، ولی این کشور باید با چالش ها امنیتی و اقتصادی متعدی دست و پنجه نرم کند. فرانسه تونس را از حمایت خلل ناپذیراش اطمینان می دهد.

فرانسه کاملاً در کنار تونس بسیج بوده و به تحکیم شراکت دوجانبه و عمیق ساختن بیشتر پیوندهای که دو کشور و مردم ما را متحد می سازد، حساب می کند. در حالیکه حکومت جدید تونس واضحاً از سرگیری رُشد اقتصاد را در اولویت کاری اش قرار داده است، فرانسه آرزوی کامیابی کامل کنفرانس بین المللی تمویل کنندگان و سرمایه گذاران "تونیزیا ۲۰۲۰" را که در آخر ماه نوامبر سال جاری در تونس دایر خواهد گردید، دارد.

من در اخیر، به عملکرد حکومت مخلوع آقای حبیب اِسید که توانست در مرحلهء دردناکی متأثر گردیده از حملات دهشت افگنی، کشوراش را رهبری نماید، سلام و احترام خودرا عرض می دارم.

JPEG

جهت دریافت معلومات مزید : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/tunisie/http-publication-diplomatie-gouv-fr-fr-dossiers-pays-tunisie-evenements/article/tunisie-declaration-de-jean-marc-ayrault-formation-du-nouveau-gouvernement

تاریخ نشر 29/08/2016

قسمت بالایی صفحه