اطلاعیهء آقای ژان– ایوو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه : انجام بحث و گفتگوی موصوف با همتایان آلمانی و چینایی اش - (۴ جنوری ۲۰۲۰ / ۱۴ جدی ۱۳۹۸)

من بروز شنبه ۴ جنوری ۲۰۲۰ میلادی (۱۴ جدی ۱۳۹۸ هجری شمسی)، با همتایان آلمانی و چینایی خویش، آقایان هیئکو ماس، وزیر امور خارجه جمهوری فِدِرال آلمان و وانگ یی، وزیر امور خارجه جمهوری خلق چین بذریعهء تیلفون بحث و تبادل نظر نمودم.

من مراتب نگرانی و تشویش جمهوری فرانسه را از بابت افزایش تنش ها و بحران طی ماه های اخیر در منطقهء خلیج یادآور شدم. من دریافتم که جمهوری فرانسه هدف محوری کاهش تنش ها و بحران، و حفظ توافقنامهء ویِن را با جمهوری فِدِرال آلمان کاملاً به شراکت دارد.

من جهت پرهیز از وخامت تنش ها و تسهیل کاهش تنش ها و بحران، نیز توانستم میان جمهوری فرانسه و جمهوری خلق چین تقاطع بزرگ را در راستای تقویت بذل تلاش های مشترک مان ارزیابی نمایم. ما بخصوص شاهد موافقت مان را درقبال حفظ ثبات و حاکمیت جمهوری عراق، و تأمین امنیت کُل منطقه، و همچنان هشدار و یادآهانی به جمهوری اسلامی ایران در امر اجتناب از هرنوع اقدام به تجاوز و نقض توافقنامهء ویِن بودیم."

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/irak/evenements/article/declaration-de-jean-yves-le-drian-entretiens-avec-ses-homologues- allemand-et

تاریخ نشر 15/01/2020

قسمت بالایی صفحه