اطلاعیهء بخش قونسلی : انتقال صلاحیت ها [fr]

منبعد، پذیرش درخواستی های اتباع افغانستان و کشورهای ثالث جهت اخذ روادیدها (ویزه ها)، به بخش ذیصلاح سفارت جمهوری فرانسه در اسلام آباد پاکستان انتقال یافته و در آنجا طی مراحل گردیده، انجام می یابد.

لطفاً جهت دریافت معلومات مزید و لازمه، در اینجا کلیک کنید : https://pk.ambafrance.org/-Procedure-visa-

https://pk.ambafrance.org

JPEG

تاریخ نشر 26/11/2017

قسمت بالایی صفحه