اشتراک یک هیئتی مرکب از زنان رهبر افغان در سیمیناری تحت عنوان "صلح" - (پاریس، ۱۳ – ۲۱ جون ۲۰۱۹ / ۲۳ – ۳۱ جوزا ۱۳۹۸)

همین اکنون یک هیئتی متشکل از پانزده زن رهبر افغان معهء آقایان داوید مارتینون، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان و ستِفَن دِ میستورا، نماینده خاص اسبق سازمان ملل متحد برای سوریه و افغانستان، در مجتمع مکتب عالی علوم اقتصادی و تجاری فرانسه – (او.اس.اس.او.سی.) واقع شهر پاریس مصروف اشتراک و سهمگیری فعالانه در سیمیناری تحت عنوان "صلح" استند.

JPEG

پریروز سه شنبه ۱۸ جون ۲۰۱۹ میلادی (۲۸ جوزا ۱۳۹۸ هجری شمسی)، هیئت مذکور در یک مناظره ای مربوط به نقش زنان در روال کنونی صلح که در تالار بزرگ مکتب عالی علوم اقتصادی و تجاری فرانسه - (او.اس.اس.او.سی.) تدویر یافته بود، اشتراک ورزید.

JPEG

دیروز چهارشنبه ۱۹ جون ۲۰۱۹ میلادی مصادف به ۲۹ جوزا ۱۳۹۸ هجری شمسی، آقای داوید مارتینون، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان در شهر پاریس، هیئتی متشکل از زنان رهبر افغان را به وکلای مردم در مجلس عوام شورای ملی (ولسی جرگه) جمهوری فرانسه، و به روئسای گروه پارلمانی دوستی معرفی نمود.

JPEG

برنامهء چهار روزه تقویت ظرفیت یک گروه زنان رهبر افغان تمرکز بر مسائل ذیل دارد : مذاکره، مدیریت منازعه، ایجاد توافق و اجماع، تیم سازی و زعامت یا رهبری. ناگفته نماند که مسئلهء ادغام زنان در بطن روند صلح نیز مطمح بحث و مداقه قرار می گیرد، و از اشتراک کنندگان این برنامه در انکشاف یک راهبرد عملی و یک راهکار عملکرد در راستای توسعهء سهم چشمگیر زنان در عمق روند صلح در افغانستان پشتیبانی بعمل می آید. بالاخره، هدف اصلی برنامه متذکره، سهمگیری در امر ارتقای مشارکت موثر زنان افغان در تمامی سطوح، علی الخصوص در حکومتداری و آمادگی روند صلح است.

JPEG

A delegation of Afghan women leaders is in Paris attending a seminar on peace, alongside Ambassador David Martinon & former SRSG Staffan de Mistura. Yesterday, they participated in a debate on the role of women in the current peace context. https://twitter.com/essec https://twitter.com/francediplo_EN https://twitter.com/robiolle
In Paris, French Ambassador https://twitter.com/david_martinon introduced the delegation of Afghan https://twitter.com/hashtag/women?src=hash leaders to our "Wolesi Jirga" and to the heads of the parliamentary friendship group, https://twitter.com/AurelienPradie & https://twitter.com/DumasFrederique https://twitter.com/AssembleeNat https://twitter.com/hashtag/NoPeaceWithoutWomen?src=hash

تاریخ نشر 20/06/2019

قسمت بالایی صفحه