اشتراک شخصیت های افغانی در دوازدهمین دور اجلاس بین المللی آسیا / شرق میانه انستیتیوت تحصیلات عالی دفاع ملی [fr]

از تاریخ ۳ الی ۱۰ نوامبر ۲۰۱۶ (از ۱۳ الی ۲۰ عقرب ۱۳۹۵)، دوازدهمین دور اجلاس بین المللی آسیا / شرق میانه انستیتیوت تحصیلات عالی دفاع ملی، با سهمگیری ریاست همکاری در امور امنیتی و دفاعی وزارت امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه، در مکتب نظامی واقع در شهر پاریس برگزار شد.

JPEG

اهداف این اجلاس سالانه عبارت بود از :

- گفتمان در میان همطرازان در یک مجتمع تبادلات ؛
- تأمین شناخت بهتر از سیاست فرانسه در قبال امور دفاعی و امنیتی ؛
- سعی و تلاش جهت ایجاد روابط دوامدار میان اشتراک کنندگان، امری که ضامن همکاری خوبتر با شرق میانه و آسیا است.

"تعاملات امنیتی از بابت تغییر اقلیم در آسیا و شرق میانه" موضوع جر و بحث این گردهمایی سال ۲۰۱۶ میلادی را تشکیل می داد و باعث اجماع منسوبین عالیرتبه، ملکیان و نظامیان، متخصصین معضلاتی که در جمع بندی گفتمان ها مورد توجه و تدقیق قرار گرفت، گردید.

بطور کلی با ایراد سخنرانی های مختلف آگاهان مسئله مطروحه، حدوداً چهل تن از سامعین مربوط به ۲۰ کشور ساحات منطقوی آسیا و شرق میانه و سازمان ساحوی "آسیئان"، جهت بسر رسانیدن تبادل نظریات و ژرف نمودن موضوع اثرگذاری امنیتی تغییرات اقلیمی، باهم ملاقات های انجام دادند.

JPEG

به نمایندگی از کشور جمهوری اسلامی افغانستان، آقایان تمیم عاصی، اقتصاددان، شخص شناخته شده پوهنتون و اکنون مشاور ارشد در شورای امنیت ملی و تورن جنرال سید عبدالکریم، مرستیال معاونیت پالیسی و ستراتیژی وزارت دفاع ملی افغانستان، در این اجلاس اشتراک ورزیدند.

JPEG

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه