اشتراک سفیر فرانسه در مراسم معرفی سر قوماندان جدید نیروهای مأموریت "حمایت قاطع" سازمان پیمان اتلانتیک شمال – "ناتو" در افغانستان - (کابل، ۲ سپتامبر ۲۰۱۸ / ۱۱ سنبله ۱۳۹۷)

بروز یکشنبه ۲ سپتامبر ۲۰۱۸ میلادی مصادف به ۱۱ سنبله ۱۳۹۷ هجری شمسی، آقای فرانسوا ریشیهِ، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان، در مراسم رسمی جاگزینی جنرال جان نیکُلسن، سرقوماندان اسبق قواه امریکا، احراز مقام و معرفی جنرال اُستین سکات میلر بحیث سرقوماندان جدید نیروهای مأموریت موسوم به "حمایت قاطع" سازمان پیمان اتلانتیک شمال –"ناتو" در افغانستان اشتراک ورزید.

JPEG

جنرال اُستین میلر ۵۷ ساله جانشین جنرال جان نیکُلسن گردید ؛ جنرال اخیر الذکر طی این مآموریت نظامی اش در مقام قوماندانیت قواه خارجی در افغانستان دوسال ایفای وظیفه نمود. جنرال میلر بعد از دخول نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده امریکا در افغانستان در ماه اکتوبر سال ۲۰۰۱ میلادی (ماه میزان سال ۱۳۸۰ هجری شمسی)، نُهمین سرقوماندان امریکایی قواه "ناتو" و نیروی نظامی کشور متبوع اش در این کشور بحساب می آید.

JPEG

تاریخ نشر 05/09/2018

قسمت بالایی صفحه