اسرار آرشیف ها – ۱۹۴۴ میلادی / ۱۳۲۳ هجری شمسی – نزد گروه مقاومت وِرکور – فرانسه

مستند تاریخی ذیل شمه از زندگی دشوار و مبارزات سرسختانه یک گروه مقاومت فرانسوی مشهور به گروه وِرکور علیه قوه اشغالگر نازی را در سطوح مرتفع مرکزی سرزمین فرانسه به قید تصویر درمی آورد. این فلم مستند ساخت فِلیکس فورِستیهِ، خبرنگار و کمره مین فرانسوی است که در ماه های جون و جولای سال ۱۹۴۴ میلادی (جوزا/سرطان/اسد سال ۱۳۲۳ هجری شمسی) معجلاً از پاریس به منطقه متذکره فرستاده می شود تا کارکردها و شیوه نبرد قهرمانانه گروه مقاومت وِرکور را تحت پوشش رسانه ای قرار دهد.

JPEG

اما این فلم تاریخی ۶۹ سال بعد از وقوع واقعات مذکور در سال ۲۰۱۳ میلادی (۱۳۹۲ هجری شمسی) دوباره بدست می آید و با پخش و نشرآن پرده از بعضی زوایای تاریک و مکتوم مبارزه شجاعانه و ...، ولی پایان غم انگیز اعضای گروه مقاومت وِرکور و مردم شجاع منطقه بر می دارد. زیرا، در ماه جولای همان سال، قوه اشغالگر طی حملات تهاجمی و انتقامی، حین سلطه موقت بر ساحه دست به کشتار و قتل عام مبارزین و باشندگان محل می زنند و ... .

JPEG

چرا این اسناد مصور نادر تاریخی تا اکنون ناپدید و مخفی از انظار بود ؟ چرا مقاومت و نبرد گروه وِرکور به ناکامی انجامید و بزودی به اسطوره تاریخی مبارزات فرانسه علیه قوه اشغالگر طی جنگ دوم جهانی مبدل گردید ؟ چگونه و در چه حالتی باشندگان این منطقه کوهستانی و صعب العبور فرانسه با جوانان مبارز شان در شرایط خیلی دشوار آن زمان کمک می کردند ؟ و چگونه ایثار مردم و ندای آزادی و استقلال ... ؟ وغیره

JPEG


لطفاً در اینجا کلیک کنید
: https://www.arte.tv/fr/videos/050356-005-A/mysteres-d-archives/

تاریخ نشر 13/12/2017

قسمت بالایی صفحه