اسرائیل – اراضی فلسطینیان : خبرنامهء وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه - (۱۳ می ۲۰۲۱ میلادی / ۲۳ ثور ۱۴۰۰ هجری شمسی)

بروز پنجشنبه ۱۳ می سال ۲۰۲۱ میلادی (۲۳ ثور سال ۱۴۰۰ هجری شمسی)، آقای ژان- ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه با همتایان اسرائیلی، فلسطینی و مصری خویش بحث و گفتگو نمود. موصوف بر مراتب اضطراب و نگرانی عمیق مان در مقابل صعود جاری جدالی که ترازنامهء بشری آن از قبل خیلی سنگین است، و جزم عزم مان به عون و سهم در تأمین نعومت و آرامش سریع تنش های موجود تأکید ورزید.

وزیر امور خارجه کشور حملات بر قسمت بزرگ سرزمین اسرائیلی را که مخصوصاً "حماس" به انجام آن اذعان داشت، یکبار دیگر شدیداً محکوم نمود، و همچنان تذکار داد که پاسخ به این حملات نا مستجاب باید متناسب با توازن قوای موجوده باشد. مشارالیه خاطرنشان ساخت که جمیع فعالان در محل باید در راستای توقف و انصرام ارتکاب خشونت ها جد و جهد مبذول داشته، و از نقش محوری ای که جمهوری مصر درعرصه متذکره ایفا نموده است، استقبال و ستایش بعمل آورد.

معزی الیه با یادآهانی علاقه مندی و شغف مان به موادعه یا حفظ موضع ثبات نسبی سال ۱۹۶۷ میلادی (سال ۱۳۴۶ هجری شمسی) در اماکن و محلات مقدس و ابراز مخالفت شدید مان با استعمار تحت هر نوع و هر شکل آن، پیگیری اتخاذ تدابیر آرامش و نعومت را در شهر بیت المقدس طلبید.

مومأالیه جزم عزم جمهوری فرانسه را در قبال عون و مدد به برگشت به آتش بس در نوار غزه و مصیر به آرامش در دولت اسرائیل و در اراضی فلسطینیان را مجدداً تأیید نمود.

جهت دریافت معلومات مزید در زمینه : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/israel-territoires-palestiniens/actualites-et-evenements/2021/article/israel-territoires-palestiniens-communique-du-ministere-de-l-europe-et-des

تاریخ نشر 17/05/2021

قسمت بالایی صفحه