استرالیا – سفر ژان – مارک ایرو (۱ – ۳ مارچ ۲۰۱۷ / ۱۱ – ۱۳ حوت ۱۳۹۵)

آقای ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه از تاریخ ۱ الی ۳ مارچ ۲۰۱۷ (از ۱۱ تا ۱۳ حوت ۱۳۹۵) عازم استرالیا گردید. نامبرده از جانب آقای مَلکوم تورنبول، صدراعظم استرالیا بحضور پذیرفته شد و با خانم ژولی بیشوپ همتای استرالیایی اش ملاقات نمود، و معهء موصوفه یک ابلاغیه ای را درمورد شراکت راهبردی میان دو کشورمان امضأ نمود.

JPEG


آقای ژان – مارک ایرو، با آقای ستیون سیوبو، وزیر تجارت و سیاحت استرالیا نیز بحث و گفتگو نمود.

آقای ایرو در شهر سیدنی یک مجمع اقتصادی را در تلاش جهت برقرار ساختن روابط بین شرکت های فرانسوی و استرالیایی گشود و در پوهنتون گال - جدید جنوبی دربارهء موضوعات زیست محیطی و اقلیمی سخنرانی نمود. وی در موقع آغاز کار اجندآی ۲۰۱۷ بنام "بدعت فرانسه"، کارشناسی فرانسه را در قسمت ابتکار و ابداع معرفی نمود و از تأسیسات یک کمپنی فرانسوی ای که در انرژی های تجدیدپذیر تخصص دارد، بازدید بعمل آورد. وزیر امور خارجه فرانسه در مقابل اعضای حاضر "لوی انستیتیوت" یا مخزن اندیشه اصلی استرالیا، در امر چگونگی و نحوه رویارویی کشورهای استرالیا و فرانسه، این دو همسایه جغرافیایی در بحر آرام و بحر هند با چالش های عمومی، اظهار نظر نمود.

JPEG

آقای ژان – مارک ایرو در شهر کانبِرا اهمیت شراکت علمی فرانسه – استرالیا را حین عقد توافقنامه ای میان پوهنتون ملی استرالیا و پوهنتون تحقیقاتی پاریس علوم و ادبیات خاطر نشان ساخت و آغاز پلان فعالیت مشترک تحت عنوان "دانش و ابتکار" را ریاست نمود.

آقای ایرو در شهر مِلبورن مدال "لِژیون دونور" را مبارزین بازنشسته استرالیایی دوران جنگ جهانی دوم تفویض نمود و بدینگونه به عساکر استرالیایی که بخاطر آزادی فرانسه طی دو جنگ جهانی جان های شان را فدا کردند، ادأی احترام نمود ؛ این واقعیت یک خاطره مشترکی است که رابطه ما را با کشور استرالیا محک می زند. نامبرده به دور بازدیداش از این کشور با انجام دیدار و ملاقاتی با فرانسوییان جوان مقیم استرالیا در مرکز فرهنگی فرانسه بنام "الیانس فرانسوی"، بر اهمیت اصل فرهنگ و تبادلات و مراودات بشری تأکید ورزید و نقطه پایان بخشید.

JPEG

آقای ژان – مارک ایرو را یک هیئت مهمی متشکل از زنان و مردان تجارت پیشه به رهبری آقای گیوم پِپی بحیث رئیس شورای کارفرمایان فرانسه – استرالیا از "مِدِف" بین الملی یا جنبش بین المللی شرکت های فرانسه و همچنان آقای رووس مکینس، نماینده خاص اش برای استرالیا، مشایعت می کرد.

GIF

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/australie/evenements/article/australie-deplacement-de-jean-marc-ayrault-01-03-03-17

تاریخ نشر 02/03/2017

قسمت بالایی صفحه