استاد بهزاد به افغانستان برمی گردد ! پرده برداری از آثار میناتوری غرب افغانستان (۱۳ نوامبر ۲۰۱۷ / ۲۲ عقرب ۱۳۹۶) [fr]

درچوکات برنامهء همکاری سه جانبه میان سفارت جمهوری فرانسه، انستیتیوت امریکایی مطالعات افغانستان (ای.آی.ای.اس.) و سفارت ایالات متحده امریکا، بزرگسازی تابلوهای عمده هنر میناتوری غرب افغانستان که اکثر این آثار در عصر شاهان تیموری هرات باستان نقاشی شده، اخیراً بزرگسازی آن در فرانسه تعبیه و انجام یافته و بعداً به افغانستان ارسال گردیده است، بنمایش گذاشته شد.

JPEG

اکثراین میناتوری های غرب افغانستان که عصارهء کار و زحمات هنری و خلاقیت استاد کمال الدین بهزاد (۱۴۵۰ – ۱۵۳۵ میلادی / ۸۲۹ – ۹۱۴ هجری شمسی) است، از جانب پروفیسور مایکل بَری، محقق سرشناس که از قبل چندین اثری در این هنر خاص رسامی بقید تحریر درآوره است، برگزیده شد. طبع مجدد / بزرگساری این میناتوری های غرب کشور در داخل کارگاهی بنام "دوپون" در شهر پاریس صورت پذیرفته است، و از زاویهء دقیق بودن آنها، چه در شیوهء برازنگی الوان ظریف و یا چه در طرح نقاشی های پیچیده ای این آثار، بیننده را متحیر ساخته و به تحسین و ستایش وامی دارد.

بروز دوشنبه ۱۳ نوامبر ۲۰۱۷ میلادی (۲۲ عقرب ۱۳۹۶ هجری شمسی)، سخنرانان انستیتیوت امریکایی مطالعات افغانستان و نیز پوهنتون امریکایی کابل، و همچنان اهل دنیای فرهنگ در مقر سفارت کبرای فرانسه واقع کابل، در مراسم "پرده برداری" از نخستین تابلوهای میناتوری که پروفیسور مایکل بَری آنها را از صندوق های بتازگی تسلیم شده از پاریس بدرآورد، اشتراک ورزیدند.

JPEG

بعد از ایراد نطق مقدماتی آقای فرانسوا ریشیهِ، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان حاکی از اظهار رضایت فرانسه مبنی بر شریک ساختن این کشور در این رویداد فرهنگی بزرگی برای افغانستان، پروفیسور مایکل بَری در مقابل حاضرین آنناً مجذوب زیبایی و عمق معنوی این تابلوهای گرانبها، از جمله آثار منقوش آماده شده، شش تابلوی میناتوری را برگزید، و با شور و هیجان آنها را تشریح و توضیح نمود.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه