از صلح در منزل تا صلح در جهان [fr]

وزارت امور زنان افغانستان بروز چهارشنبه 25 نوامبر 2015 مصادف به 4 قوس 1394، بمناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان، یک کمپاین ملی آگاهی دهی را تحت شعار "از صلح در منزل تا صلح در جهان" راه اندازی نمود.

JPEG

مراسم گشایش این کارزار اختصاص یافته به نفع امحای خشونت در مقابل زنان، با حضورداشت اعضأی حکومت، نمایندگان جامعهء بین المللی، نهادهای جامعهء مدنی و فعالان حقوق زنان، در تالار لیسهء امانی کابل دایر گردید.

دراین نشست، خانم دلبر نظری وزیر امور زنان، با پشتیبانی خانم اول کشور رولا غنی، تأیید نمودند که تحکیم صلح در افغانستان با نبرد علیه خشونت های تحمیل شده و انجام یافته بالای زنان، رابطهء پیچیده و درهم آمیخته دارد. ایشان تعجیل در استقرار فرهنگ احترام را خاطر نشان ساختند و از هر تبعهء افغان خواستند تا در این مسیر گام برداشته و عمل نماید.

JPEG

تاریخ نشر 01/12/2015

قسمت بالایی صفحه