کنفرانس سفرأی جمهوری فرانسه – برگزاری بیست و ششمین دور این گردهمایی سالانه (۲۷ – ۳۱ آگست ۲۰۱۸ / ۵ – ۹ سنبله ۱۳۹۷) [fr]

از روز دوشنبه ۲۷ الی روز جمعه ۳۱ آگست سال ۲۰۱۸ میلادی (از ۵ تا ۹ سنبله سال ۱۳۹۷ هجری شمسی)، ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه، سفرأی کشور فرانسه را جهت اشتراک و سهمگیری در کنفرانس سالانه مختص به ایشان گردهم می آورد. امسال بیست و ششمین دور کنفرانس هفتهء سفرأ تحت عنوان "ائتلاف ها، ارزش ها و منافع در جهان کنونی" دایر می گردد، و این دور اجلاس جهت دفاع از منافع و ارتقای ارزش های مان در یک جو فضای متحرک و نوسانی، درچوکات ائتلاف های اروپایی یا بین المللی مان که آلان با اعتراضات و پرسش های روزافزون مواجه است، امور و موضوعات مربوط به اولویت ها و نقش دیپلوماسی فرانسه را رهنمایی می کند.

PNG

کنفرانس سرتاسری سفرأی فرانسه برمحراق بیانیه های رئیس جمهور، صدراعظم و وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه شکل گرفته، تمرکز می یابد.

بروز دوشنبه ۲۷ آگست ۲۰۱۸ میلادی (۵ سنبله ۱۳۹۷ هجری شمسی)، ژان – ایوو لودریان و ژان – بَتیست لوموان، منشی دولت در امور خارجه، ملاقات های اقتصادی زیر شعار "۱ سفیر – ۱ کارفرما – ۱ منطقه" را می گشایند. این دید و وادیدهای کاری بشکل گفت و شنود ۱۵ دقیقه ای میان بیش از ۴۰۰ نمایندهء شرکت ها با سفرأی اناث و ذکور صورت می پذیرد. به اثر تقاضای وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه، بروز جمعه ۳۱ آگست (۹ سنبله)، ۱۱۰ تن از روئسای مقام ها به ۱۱ منطقهء سرزمین فرانسه جهت دیدار و مشافهه با فعالان بخش اقتصاد عامه و خصوصی می روند. این عزیمت به پایه گذاری مجدد انتظامات برای کمک به صادرات که در همکاری تنگاتنگ با مناطق به پیش برده می شود، پاسخ می دهد ؛ همین مناطق منبعد مسئول پلان راهبردی جهانی سازی شرکت های ساحات مربوطه شان استند.

در طول هفته جاری، ژان – ایوو لودریان، ناتالی لوازو، وزیر مسئول امور اروپایی و ژان - بَتیست لوموان در گفتمان ها و مقاطع کاری، خاصتاً درمورد مسائل آتی شرکت می ورزند :

- کارکردهای عملی ای که بخدمت هموطنان مان انجام یافته است : مأموریت های سفارتخانه ها و قونسلگری ها، بخصوص در کشورهای درگیر بحران، محافظت از فرانسوییان مقیم خارج، حمایت از صادرات شرکت ها و جاذبیت فرانسه ؛

- تعاملات بزرگ اروپایی ؛

- مسائل امنیتی و دفاعی ؛

- چندجانبه گرایی و ترتیبات و آمادگیری ها برای احراز ریاست گروه "جی.۷" از سوی جمهوری فرانسه ؛

- انکشاف پایدار و مبارزه علیه بی نظمی و نابسامانی اقلیم ؛

- ارائهء پاسخ های بجا و موثر در برابر چالش های جدیدی چون دستکاری اطلاعات یا حملات سایبری.

جوانب مختلف عملکرد بیرونی فرانسه با آگاهان امور، فعالان جامعهء مدنی و اعضای حکومت مطمح بحث و تبادل نظر قرار می گیرد. اعضای حکومت در کنفرانس عبارتند از، ژِرارد کولومب، وزیر امور داخله، نیکولا هولو، وزیر انتقال زیست محیطی و همبستگی، برونو پوارسون، منشی دولت نزد وزیر انتقال زیست محیطی و همبستگی، فلورانس پَرلی، وزیر دفاع، موریِل پِنیکو، وزیر کار، ژان – میشِل بلانکهِ، وزیر معارف، فرِدِریک ویدال، وزیر تحصیلات عالی، تحقیق و نوآوری.

ژان - ایوو لودریان کنفرانس را بعد از ایراد نُطق مهمان و همتای کانادایی اش، کریستیا فریلاند که کشور متبوع اش اکنون ریاست گروه "جی.۷" را بعهده دارد، بروز چهارشنبه ۲۹ آگست (۷ سنبله) جمعه بندی نموده و نتایج آن را اعلام می دارد.

این موعد سالانه یک لحظهء حساس و محوری برای دیپلوماسی فرانسه محسوب می گردد : یک فُرصت نیک و مناسبی است برای بُلند پایه ترین مقامات فرانسوی تا سمت و سوها، استقامت ها و اولویت های که وظایف محولهء نمایندگان فرانسه را در خارج از کشور و نزد سازمان های بین المللی طی سال پیشرو رهنونی می کند، معرفی نمایند. کنفرانس مذکور ماسوای موعد دیپلوماتیک، به آمرین مقام های دیپلوماتیک زمینهء تبادل نظریات در میان شان، تشریک تجارب شان، و اما نیز انجام جر و بحث ها با نمایندگان منتخب، آگاهان امور ذیربط قضایا و یا هم با نمایندگان سکتور خصوصی را فراهم می سازد.

قابل یادآهانی است که امسال نیز سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان در کنفرانس سالانه هفتهء سفرای فرانسه اشتراک می ورزد.

قسمتی از این رویدادها را می توانید بطور مستقیم در سایت فرانس دیپلوماسی (https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/evenements-et-actualites-du-ministere/conference-des-ambassadeurs-et-des-ambassadrices/xxvie-conference-des-ambassadeurs-et-des-ambassadrices-2018-27-31-aout-2018/) و در شبکه های اجتماعی با استفاده از نشانی برقی ذیل (https://twitter.com/hashtag/ConfAmbass?src=hash) دنبال نمایید.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه