ارمنستان – اتحادیهء اروپا – توافقنامه شراکت جامع و تحکیم یافته (اول مارچ ۲۰۱۷ / ۱۱ حوت ۱۳۹۵)

فرانسه از نتیجه مذاکرات توافقنامه شراکت جامع و تحکیم یافته میان اتحادیهء اروپا و کشور ارمنستان که از سوی آقای دونالد توسک، رئیس شورای اروپا بمناسبت سفر مورخ ۲۷ و ۲۸ فبروری ۲۰۱۷(۹ و ۱۰ حوت ۱۳۹۵) آقای سِرژ سَرکیسیان، رئیس جمهور جمهوریت ارمنستان به بروکسل اعلام گردید، استقبال می کند.

JPEG

این توافقنامه ای که اندک زمانی به بازدید رسمی رئیس جمهور سَرکیسیان از فرانسه (۸ و ۹ مارچ ) باقی مانده است، به تقاضای رئیس جمهور فرانسه در ارمنستان بتاریخ ماه می ۲۰۱۴ (۱۳۹۳) مبنی بر تقویه روابط میان اتحادیهء اروپا و کشور مذکور پاسخ می دهد.

توافقنامه متذکره استوار برمحور وابستگی مشترک ما به مردم سالاری، حقوق بشر و حاکمیت قانون، زمینهء ژرف نمودن گفتمان سیاسی بین اتحادیهء اروپا و ارمنستان را فراهم خواهد ساخت و امر انکشاف همکاری ها را در عرصه انرژی، حمل و نقل و محیط زیست تسهیل خواهد بخشید. بالاخره، این توافقنامه با تأمین حفظ علایم جغرافیایی فرانسه و اروپا، فُرصت های جدیدی را در بخش تجارت و سرمایه گذاری ها بوجود خواهد آورد.

GIF

جهت معلومات مزید : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/armenie/evenements/article/armenie-union-europeenne-accord-de-partenariat-complet-et-renforce-01-03-17

تاریخ نشر 05/03/2017

قسمت بالایی صفحه