ارمنستان – آذربایجان – نخستین سالگرد برقراری آتش بس یا ترک مخاصمه به تعقیب "جنگ چهار روز" (۵ اپریل ۲۰۱۷ / ۱۶ حمل ۱۳۹۶)

یکسال قبل از امروز، مخاصماتی که از تاریخ ۲ الی ۵ اپریل ۲۰۱۶ (از ۱۴ تا ۱۷ حمل ۱۳۹۵) در قره باغ بالا شعله ور شد و باشندگان منطقه را در گرداب غم و اندوه فرو برد، به پایان می رسید. فرانسه در آن زمان بحیث معاون رئیس گروه مینسک، جهت ختم درگیری ها و ازسرگیری مذاکرات میان کشورهای ارمنستان و آذربایجان، با شرکای روسی و امریکایی خویش بسیج گردیده بود .

فرانسه متیقن است که حالت کنونی در قره باغ بالا قابل مهار و پایدار نبوده و این منازعه راه حل نظامی ندارد. فرانسه از طرفین ذیدخل قضیه می خواهد تا به تعهدات جلسات عالی ویِن بتاریخ ۱۶ می ۲۰۱۶ (۲۷ ثور ۱۳۹۵) و سَنت پترزبورگ بتاریخ ۲۰ جون ۲۰۱۶ (۳۱ جوزا ۱۳۹۵) احترام بگذارند، یعنی مراعات آتش بس، تطبیق تدابیر در راستای اعتمادسازی و ازسرگیری مذاکرات.

فرانسه، جهت یافتن یک راه حل پایدار و درتفاهم با جانبین بنفع ثبات و رفاه در سرتاسر منطقه، آنطوریکه رئیس جمهور فرانسوا هولاند حین ملاقات و گفتگوهای اخیراش با همتاییان ارمنی و آذربایجانی خود در شهر پاریس تذکار داد، کاملاً بسیج و آماده است.

PNG

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/defense-et-securite/crises-et-conflits/haut-karabagh/evenements/article/armenie-azerbaidjan-premier-anniversaire-de-la-treve-conclue-a-la-suite-de-la#

تاریخ نشر 06/04/2017

قسمت بالایی صفحه