ارسال پیام تبریکیه رئیس جمهور فرانسه به برنده جایزهء نوبِل کیمیا

آقای فرانسوا هولاند، رئیس جمهور فرانسه مراتب تبریکات و تهنیات خویش را به آقای ژان – پییر سوواژ تقدیم می دارد.

JPEG

آقای ژان –پییر سوواژ، برنده جایزهء نوبِل کیمیا سال ۲۰۱۶، که با آقایان جی. فرازر ستودارت از انگلستان و بِرنارد ال. فرنگا از هالند مشترکاً از سوی هیئت منصفه نوبِل برگزیده شد، امروز شاهد تفویض بزرگترین پاداش به زحمات و تحقیقات اش در بخش ساختارهای ذره ای است.

JPEG

اعطأی این جایزهء نوبِل به دانشمندان مذکور، بیانگر سطح بُلند تحقیقات علمی فرانسوی و اروپایی می باشد.

جهت دریافت معلومات مزید : http://www.elysee.fr/communiques-de-presse/article/prix-nobel-de-chimie/

تاریخ نشر 09/10/2016

قسمت بالایی صفحه