ارجگزاری و ارزش دهی به میراث تاریخی ملی : عزیمت سفیرفرانسه به شهر مزارشریف و ولایت بلخ (۹ – ۱۲ مارچ ۲۰۱۷ / ۱۹ – ۲۲ حوت ۱۳۹۵) [fr]

بازدید از روضه شریف حضرت علی کرم الله وجهه واقع در قلب شهر مزارشریف، یکی از لحظات حساس، مملو از اعزاز و اکرام، وهیجان برانگیز این سفررا تشکیل داد.

JPEG

ملا امام متوالی زیارتگاه خلیفه چهارم اسلام، درمورد نوعیت و خاصیت معماری این بنأ جاویدان و زیبای عصر تیموریان به آقای فرانسوا ریشیهِ، سفیر فرانسه در افغانستان توضیحات لازمه را ارائه نمود، و سفیر فرانسه معذالک اجازه دریافت کرد تا به آرامگاه مبارک که الهام بخش اسم این شهر است، شرفیاب گردد.

JPEG

این بازدید و عزیمت، با دیداری از مسجد جدید ای که از سوی محترم والی ولایت بلخ در جوار ساختمان تاریخی اعمار شده است، دنبال گردید.

JPEG

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه