ارائهء معلومات لازمه درمورد ویروس کُرونا – "کووید-۱۹"

از ماه جنوری ۲۰۲۰ میلادی (ماه های جدی/دلو ۱۳۹۸ هجری شمسی) بدینسو، یک مرض واگیر ویروس کُرونا یا "کووید-۱۹" (اِن کوو وی ۲۰۱۹ سابق) از کشور چین انتشار یافت. از سکوی ذیل کلیه پاسخ های رسمی به پرسش های را که درمورد چون و چرای ویروس کُرونا – "کووید-۱۹" از خویشتن می پرسید، و همچنان دستورالعمل های مربوط به صحت و سفرهای تان دریافت بدارید : (https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus)

بتاریخ ۱۶ مارچ ۲۰۲۰ میلادی (۲۶ حوت ۱۳۹۸ هجری شمسی)، رئیس جمهوری فرانسه عزم به اتخاذ تدابیری درقبال کاهش حداقل ممکنه تماس ها و سفرها در سراسر سرزمین را سر از تاریخ سه شنبه ۱۷ مارچ (۲۷ حوت) بساعت دوازده ظهر طی لااقل پانزده روز جزم نمود.

تدابیر مذکور تنها با ارائهء تصدیقنامه در موارد آتی مرعی الاجرا می گردد :

- رفتن از منزل تا محل کار خویش در صورتیکه انجام امور محوله از راه دور مقدور نباشد ؛

- ابتیاع مواد اولیه خویش در محلات اشترأ نزدیک محط اقامت که صاحب جواز باشد ؛

- مراجعه به نزد یک مسلکی امور صحی ؛

- رفتن جهت نگهداری اطفال و استمداد به افراد آسیب پذیر، آنهم در صورت رعایت دقیق حرکات و رفتار بازدارنده ؛

- ورزش جسمی تنها بگونهء انفرادی، و آنهم در دور و پیش منزل و بدون هیچ تجمعی.

ارتکاب هر تخلف و نقض قواعد مذکور مجازات خواهد گردید.

در مقابل مرض ویروس کُرونا – "کووید-۱۹"، حرکات و رفتار ساده ای برای حفاظت از صحت خود تان و حفظ تندرستی نزدیکان تان وجود دارد :

- در منزل ام می مانم ؛

- دستان ام را منظماً می شویم ؛

- در آرنج ام یا در یک دستمال بینی سرفه یا عطسه می کنم ؛

- از دستمال های بینی یکبار مصرف استفاده نموده و بعداً آنها را بدور می اندازم ؛

- بدون مصافه احوالپرسی می نمایم، و از روبوسی ها ابأ می ورزم.

یک شمارهء سبز در شبانه روز ۲۴ ساعته و در هفت روز هفته، دائماً به پرسش های تان پاسخ می دهد. : 0 800 130 000

توجه فرمایید : سکوی تیلفونی مذکور صلاحیت ارائهء مشوره های طبی را ندارد.

من علائمی چون سرفه و تب دارم که مرا به فکر مرض ویروس کُرونا – "کووید-۱۹" می اندازد : در منزل می مانم، از تماس ها و ارتباطات اجتناب می ورزم، قبل از رفتن به معاینه خانهء طبیب، به وی زنگ می زنم یا با شماره دائمی تداوی منطقه ام تماس می گیرم. من نیز می توانم از معاینات راه دور مستفید گردم. اگر علائم مذکور با بروز دشواری تنفسی و نشانه های نفس تنگی به وخامت گراید، به "سامو" – مرکز ۱۵ زنگ می زنم.

فرانسوییان مقیم خارج از کشور، در جریان سفر یا در برگشت از خارج، اتباع خارجی : پاسخ ها به پرسش های تان : (https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/actualites-du-ministere/informations-coronavirus-covid-19/coronavirus-les-reponses-a-vos-questions/article/coronavirus-les-reponses-a-vos-questions)

ارائهء مشوره ها به مسافرین نظر به هر کشور / مقصد

تیم های مرکز بحران و حمایت وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه توصیه ها و دستورالعمل های عنوانی مسافرین را همیشه بروز می سازند.

توصیه ها و دستورالعمل ها را نظر به هرکشور و مقصد مطالعه نمایید : (https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/)

جهت اخذ هشداریه ها و مقررآت امنیتی حین انجام سفر تان، معهذأ درسایت "آرین" ثبت نام نمایید : (https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html)

عملکرد وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه

ابلاغیهء وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه عنوانی جمیع هموطنان مان مقیم خارج از کشور – (۱۷ مارچ ۲۰۲۰ میلادی / ۲۷ حوت ۱۳۹۸ هجری شمسی) : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/actualites-du-ministere/informations-coronavirus-covid-19/

تاریخ نشر 27/04/2020

قسمت بالایی صفحه