ارائهء معلومات لازمه درمورد ویروس کُرونا – کووید ۱۹ [fr]

بخش های مختلف خدمات دولتی، مقام وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه (https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/actualites-du-ministere/informations-coronavirus-covid-19/) و بخصوص، سفارت کبرای جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان واقع کابل، درمقابل بحران مربوط به ویروس کُرونا یا کووید ۱۹ کاملاً بسیج استند.

جهت جلوگیری از پخش و گسترش این ویروس کشنده، امر ضروری والزامی محسوب می گردد تا توصیه ها و دستورالعمل های مقامات صحی محلی را دنبال نمایید : https://moph.gov.af/en/node/1325

با مراجعه به باب موسوم به "دقایق نصایح و مشورت ها عنوانی مسافرین" : (https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/afghanistan/) از تحول و تغییر اوضاع و حالات درعرصه متذکره خویشتن را واقف و مطلع سازید.

جهت دریافت معلومات عمومی، و یا کسب آگهی از شرایط و اوضاع در سرزمین فرانسه، در اینجا کلیک کنید : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

در ضمیمه و مکمله این امر، تدابیر احتیاطی و مقدماتی ذیل را اتخاذ نموده و در مُنصه عمل قرار دهید :

۱)- شستن خیلی منظم دستان تان - این عمل شست و شوی دستان می تواند با آب و صابون، و یا با محلول هیدرو الکولی – (اس.اچ.ای.) صورت پذیرد ؛

۲)- ضد عفونی کردن منظم سطوح کاری (با موادی مانند دیتول، ژاوِل وغیره)

۳)- سرفه با عطسه نمودن در آرنج ؛

۴)- استفاده از دستمال های بینی یکبار مصرف، و متعاقباً بدور انداختن آنها ؛

۵)- ادأی سلام و احترام بدون مصافحه (دست دادن) – اجتناب ورزیدن از روبوسی ؛

۶)- در صورت بروز علائم این مرض، به مقامات صحی محل مراجعه نمایید.

JPEG

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه