ادأی احترام ملی بخاطر یادبود از ساموئل پَتی – (۲۲ اکتوبر ۲۰۲۰ میلادی / اول عقرب ۱۳۹۹ هجری شمسی)

بروز پنجشنبه ۲۲ اکتوبر ۲۰۲۰ میلادی مطابق به اول عقرب ۱۳۹۹ هجری شمسی، ملت فرانسه بمنظور گرامیداشت از خاطرات و کارکردهای تعلیمی و مدنی ساموئل پَتی، معلم مضمون تاریخ و تمدن که بروز جمعه ۱۶ اکتوبر ۲۰۲۰ میلادی (۲۵ میزان ۱۳۹۹ هجری شمسی) در حومهء شهر پاریس به قتل رسید، ادأی احترام و اکرام نمود. بدین مناسبت اسفناک، رئیس جمهوری فرانسه بیانیه ای را در پوهنتون سوربون ایراد نمود.

PNG

کاردار سفارت کبرای جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان در کابل ضمن حفظ یک دقیقه سکوت، تنظیم و تدویر یک مراسم یادبود از متوفی را درمقابل لوحهء منقوش یادگاری حاوی اسامی جانباختگان فرانسوی واقع محوطهء سفارت مذکور ریاست نمود.

JPEG

ایراد بیانیهء رئیس جمهوری فرانسه را حین برگزاری مراسم ادأی احترام ملی بخاطر یادبود از ساموئل پَتی معلم مضمون تاریخ و تمدن، می توانید از اینجا مستقیماً دریافت داشته، مطالعه و استماع فرمایید : https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/10/21/ceremonie-dhommage-national-a-samuel-paty-a-la-sorbonne

JPEG

تاریخ نشر 24/10/2020

قسمت بالایی صفحه