اخذ امتحانات نیمه نهایی برای آمادگی تحصیلات حقوق در لسان فرانسوی [fr]

بروزهای ۲۵ و ۲۶ جنوری ۲۰۱۶ (۵ و ۶ دلو ۱۳۹۴)، ۱۱ تن از محصلین افغانی که فعلاً مصروف آمادگی برای اخذ این دیپلوم تحصیلات عالی می باشند، امتحانات نیمه نهایی شان را سپری نمودند.

دیپلوم پوهنتون آمادگی تحصیلات حقوق در لسان فرانسوی درب اجازه دخول به تحصیلات حقوق در فرانسه را می گشاید. دیپلوم فوق الذکر، برای محصلینی که در افغانستان آمادگی آن را می گیرند، از سوی پوهنتون ژان – مولَن – لیون ۳ تنظیم می گردد. سفارت فرانسه این محصلین را، خاصتاً بمنظور پرداخت وجه مالی ثبت نام شان در پوهنتون، پشتیبانی می کند.

بروزهای دوشنبه ۲۵ و سه شنبه ۲۶ جنوری (۵ و ۶ دلو)، ۷ محصل در هرات و ۴ محصل در کابل، نخستین امتحانات نیمه نهایی تحصیلات یادشده را گذشتاندند. امتحانات سپری شده به سه دسته تقسیم شده بود : اولاً و ثانیاً، دو آزمون هرکدام سه ساعته به فرانسوی در مورد قضأ و روش شناسی، بالاخره امتحان ثالثی یک ساعته در موضوع گرامر فرانسوی.

JPEG

محصلین هرات حین سپری نمودن امتحانات ...

JPEG

محصلین کابل حین گذشتاندن آزمون ها ... .

در آخر، به این ۱۱ محصل عزیز آرزوی بزرگترین کامیابی را می نماییم و امیدواریم تا از این آزمون پیروز بدر آیند !

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه