اجرای نمایش سرکس تعلیمی تربیوی اطفال افغانستان - (آی.ای.سی.سی.) در انستیتیوت فرانسه در افغانستان – (ایفا)

بروز پنجشنبه ۱۴ جنوری ۲۰۲۱ میلادی (۲۵جدی ۱۳۹۹ هجری شمسی)، انستیتیوت فرانسه در افغانستان – (ایفا) در همکاری و همسویی تنگاتنگ با سرکس تعلیمی تربیوی اطفال افغانستان – (آی.ای.سی.سی.)، نمایشات هنری سرکس مزبور را در تالار خویش تنظیم، تنسیق و دایر نمود.

JPEG

ده ها تن از جوانان افغان در این نمایش هنری اشتراک ورزیدند.

JPEG

گروه هنری سرکس تعلیمی تربیوی اطفال افغانستان – (آی.ای.سی.سی.) با اجرای بندبازی، ترفندهای جادویی یا شعبده بازی و دیگر نمایشات دلچسپ، در روی صحنهء تالار انستیتیوت مذکور از خود تبحر نشان داد و درخشید.

JPEG

رویداد مذکور از سوی انستیتیوت فرانسه در افغانستان – (ایفا) حمایت گردید.

JPEG

تاریخ نشر 17/01/2021

قسمت بالایی صفحه