اجرای نمایشنامه‌ تحت عنوان «ولپونِ» بواسطهء گروه تئاتر موسوم به "سرخ و سفید" (کابل، می ۲۰۱۸ / ۲ جوزا ۱۳۹۷)

گروه تئاتر موسوم به " سرخ و سفید" نمایشنامه‌ بنام «ولپونِ» (روبا) اثر کُمیدی بن‌جانسون را به کارگردانی شفیق الله زندگی در لیسه خصوصی معرفت، با اشتراک شاگردان این لیسه و علاقه مندان هنر مقیم کابل، اجرا کرد.

JPEG

شفیق‌الله زندگی، کارگردان نمایشنامه متذکره در زمینه چنین گفت: «ما این کُمیدی را به‌خاطری انتخاب کردیم که موضوع اش با وضعیت فعلی جامعه ما سازگار است. موضوع این نمایشنامه طوری که می‌دانید در بارهء حرص و طمع است". این گروه هنری ۱۱ نفری (متشکل از ۳ دختر و ۸ پسر) بوده، و از سال ۲۰۱۴ میلادی (۱۳۹۳ هجری شمسی) بدینسو آغاز به فعالیت کرده است.

بازیگران مستعد نمایشنامهء "ولپونِ"، چندین ماه این کُمیدی را در انستیتیوت فرانسه در افغانستان – "ایفا" مشق و تمرین، و بعداً برای اولین بار این نمایشنامه را در آنجا اجرا کردند. تذکار باید داد که این نهاد فرهنگی از گروه تئاتر "سرخ و سفید" نیز پشتیبانی بعمل می آورد.

JPEG

گروه تئاتر موسوم به "سرخ و سفید" چند نمایشنامه بنام های "لیلا"، "تحول برای جامعه"، "بشنو!" و "ولپونِ" را قبلاً اجرا کرده، و آلان تصمیم دارد تا نمایشنامه دیگری تحت عنوان "در انتظار گودو" اثر معروف ساموئل بِکت را انقریب بر روی صحنه درآورد.

تاریخ نشر 23/05/2018

قسمت بالایی صفحه