اتخاذ تصمیم ایالات متحده امریکا مبنی بر اعمال تعرفه های گمرکی بر واردات فولاد و الومینیوم (۹ مارچ ۲۰۱۸ / ۱۸ حوت ۱۳۹۶)

سوال : وقتی آقای لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه اظهار می دارد که خواستار اخذ "اقدام تلافی جویانه" در برابر تصمیم امریکا مبنی بر تحمیل تعرفه های گمرکی بر واردات فولاد و الومینیم است، دقیقاً چه می خواهد افاده نماید ؟ آیا آنچه را که کُمیسیون اروپا می طلبد ؟

جواب : جمهوری فرانسه از اتخاذ تدابیر ایالات متحده امریکا مبنی بر اعمال تعرفه های گمرکی بر واردات فولاد و الومینیم، ابراز تأسف و تلهف می نماید.

سیاست تجاری در داخل اتحادیهء اروپا، یک سیاست مشترک است. جمهوری فرانسه از راهبرد کُمیسیون اروپا پشتیبانی می نماید.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/etats-unis/evenements/article/decision-americaine-imposant-des-taxes-sur-les-importations-d-acier-et-d

تاریخ نشر 12/03/2018

قسمت بالایی صفحه