اتحادیهء اروپا – ملاقات و گفتگو ماریئل دوسارنِز با نمایندگان فرانسوی در پارلمان اروپا (۹ جون ۲۰۱۷ / ۱۹ جوزا ۱۳۹۶)

بعد از ظهر روز جمعه ۹ جون ۲۰۱۷ میلادی (۱۹ جوزا ۱۳۹۶ هجری شمسی)، خانم ماریئل دوسارنِز، وزیر امور اروپایی نزد وزیر دولت در امور خارجه جمهوری فرانسه، از سران هیئات فرانسوی در پارلمان اروپا، اعضای فرانسوی دفتر پارلمان اروپا و روئسای فرانسوی کُمیسیون های پارلمانی، میزبانی و پذیرایی بعمل آورد.

JPEG

این ملاقات که شکل و چهارچوب آن قبل از هر جلسه متشکل از تمام اعضا در پارلمان اروپا منعقده شهر ستراسبورگ تجدید خواهد شد، زمینه را مساعد خواهد ساخت تا موضوعات اساسی اجندآی روز نشست مرکب از تمام اعضا مطرح گردیده و درمورد مقاطع بزرگ انقضای پارلمان در آینده تبادل نظریات انجام یابد.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/europe/evenements-et-actualites-lies-a-la-politique-europeenne-de-la-france/actualites-europeennes/article/union-europeenne-entretien-de-marielle-de-sarnez-avec-les-representants

تاریخ نشر 12/06/2017

قسمت بالایی صفحه