اتحادیهء اروپا – ملاقات و گفتگوی خانم ماریئل دوسارنِز با همتایان ایتالوی و هسپانیوی اش (پاریس، ۶ جون ۲۰۱۷ / ۱۶ جوزا ۱۳۹۶)

بروز سه شنبه ۶ جون ۲۰۱۷ میلادی (۱۶ جوزا ۱۳۹۶ هجری شمسی)، خانم ماریئل دوسارنِز، وزیر امور اروپایی نزد وزیر دولت در امور خارجه فرانسه از آقای ساندرو گوزی، منشی دولت مسئول امور اروپایی ایتالیا پذیرایی و مشایعت نمود.

JPEG

وزرأی فوق الذکر، به تعقیب انجام تبادل نظریات مورخ ۲۱ می (۳۱ ثور) میان رئیس جمهور فرانسه و آقای پاولو ژانتیلونی، رئیس شورای وزرأی ایتالیا ، درمورد آیندهء رویکار اروپا در راستای یک قارهء اروپایی که چه در کوتاه مدت و چه در متوسط المدت اروپاییان را بهتر حفاظت کند، کار و زحمت می کشند.

آنها بخصوص مسائل مربوط به مهاجرت ها و جر و بحث های جاری جهت بهبود نظم ونسق قطعهء کارگران را مطرح ساختند.

خانم ماریئل دوسارنِز در همین روز با آقای جورج تولِدو، منشی دولت مسئول امور اروپایی هسپانیا نیز ملاقات و گفتگو نمود. ذوات نامبرده موضوعات اخبار و احوال روز را که در شهر بروکسِل دربارهء دیدگاه ما از اروپای فردا و تحکیم روابط دوجانبه مان تحت گفتمان قرار دارد، مطمح ارزیابی و مداقه قرار دادند.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/europe/evenements-et-actualites-lies-a-la-politique-europeenne-de-la-france/actualites-europeennes/article/union-europeenne-entretiens-de-marielle-de-sarnez-avec-ses-homologues-italien#

تاریخ نشر 07/06/2017

قسمت بالایی صفحه