اتحادیهء اروپا – مقر پارلمان اروپا واقع در شهر ستراسبورگ – ملاقات و گفتگوی خانم ناتالی لوازو با خانم کاترین تروتمَن (۲۴ جولای ۲۰۱۷ / ۲ اسد ۱۳۹۶)

بروز دوشنبه ۲۴ جولای ۲۰۱۷ میلادی (۲ اسد ۱۳۹۶ هجری شمسی)، خانم ناتالی لوازو، وزیر مسئول امور اروپایی جمهوری فرانسه با خانم کاترین تروتمَن، وزیر اسبق فرهنگ و وکیل اروپا، رئیسهء "تسک فورس" برای مقر پارلمان اروپا واقع درشهر ستراسبورگ، ملاقات و گفتگو نمود.

JPEG

این مشافهه چند روز بعد از سفر مورخ ۵ جولای (۱۴ سرطان) خانم ناتالی لوازو به شهر ستراسبورگ که طی آن موصوفه از مقر ستراسبورگ دفاع نمود، صورت پذیرفت و این مأمول فُرصت داد تا فعالیت های "تسک فورس" مورد ارزیابی قرار گیرد. "تسک فورس" مذکور ، نمایندگان منتخب محل، وکلای شورای ملی و اروپایی منطقهء "شرق بزرگ" و همچنان قوماندانی های امنیه منطقهء "شرق بزرگ" و راین سفلا را جهت ارتقا و ارجیحت دهی به مقر ستراسبورگ دورهم جمع می کند. مذاکرات طرفین فعالیت های تعمیل یافته از سوی دولت و فعالان محلی برای اینکه شهر ستراسبورگ بتواند کاملاً نقش پایتخت اروپایی را بازی کند و امکان تقویت دسترسی بدآن را نیز مطمح مطالعه و مداقه قرار داد.

JPEG

شهر ستراسبورگ یک نماد از آشتی در قاره ما است. به همین دلیل، مقر پارلمان اروپا و نیز مقر شورای اروپا و محکمه اروپایی حقوق بشر در آنجا قرار دارد. انتخاب ستراسبورگ جهت افراز پارلمان اروپا که در معاهدات درج گردیده است، بازگوی عزم و ارادهء نیاکان موسس و بنیانگذار به ایجاد یک اروپای کثیر المحوری است.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/europe/evenements-et-actualites-lies-a-la-politique-europeenne-de-la-france/actualites-europeennes/article/union-europeenne-siege-du-parlement-europeen-a-strasbourg-entretien-de-nathalie

تاریخ نشر 25/07/2017

قسمت بالایی صفحه