اتحادیهء اروپا – شصتمین سالگرد معاهدات روم (۲۵ مارچ ۲۰۱۷ / ۵ حمل ۱۳۹۶)

وزارت امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه (کیِ دورسیِ) بمناسبت سالگرد معاهدات روم، بتاریخ ۲۵ مارچ (۵ حمل) میزبان یک گفتمان شهروندی تحت عنوان "۶۰ سال زود گذشت ... و فردا ؟" بود.

JPEG

آقای ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه همراه با آقای پییر موسکوویسی، کمیشنر اروپا مسئول امور اقتصادی و مالی، مالیات و گمرکات و خانم اَن – ماری اوتیسییِ، جامعه شناس فرهنگ و رسانه ها، رئیسه انستیتیوت مطالعات اروپای پوهنتون پاریس ۸ در این گفتمان جهت جوابگویی به سوالات مردم حاضر بودند.
این رویداد از سوی "جنبش انجمنی" و سکوی "اروپاشهروندی" با حمایت کُمیسیون اروپا و وزارت امور خارجه و انکشاف بین المللی جمهوری فرانسه برگزار گردید.

JPEG

آقای هَرلِم دِزیر، منشی دولت مسئول امور اروپا، بمناسبت این هفتهء گرامیداشت، در رویدادهای متعددی که بخصوص از سوی جامعهء مدنی انسجام می یابد، نیز اشتراک می ورزد.

JPEG

موصوف بتاریخ ۱۸ مارچ (۲۸ حوت) حین اجلاس عمومی اروپا در شهر لیل سخنرانی نمود و بتاریخ ۲۱ مارچ (اول حمل) جهت اشتراک در کنفرانس بین المللی تحت عنوان "در جستجوی اروپای جدید : اندیشه ها و دورنماها"، درکنار رئیس اسبق پارلمان اروپا، اِنریک بارون، منشی دولت ایتالیا مسئول امور اروپا، ساندرو گوزی و معین آلمان مسئول امور اروپا،میکائل روث،عازم شهر روم گردید. آقای هَرلِم دِزیر بتاریخ ۲۲ مارچ (۲ حمل) حین کنفرانس – مناظره در "منزل اروپا" نطقی ایراد نمود.

JPEG

بدین مناسبت، یک قسمت رونمای اعمارت وزارت امور خارجه فرانسه (کیِ دورسیِ) در ایام جمعه ۲۴ مارچ (۴ حمل) و شنبه ۲۵ مارچ (۵ حمل)، از ساعت ۳۰ : ۷ شام الی نیمه شب، چراغان شده و محل اجرای برنامه های زنده گوناگون بود.

JPEG

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/europe/evenements-et-actualites-lies-a-la-politique-europeenne-de-l-france/60eme-anniversaire-du-traite-de-rome-25-mars-2017/article/union-europeenne-soixantieme-anniversaire-des-traites-de-rome-25-03-17

تاریخ نشر 26/03/2017

قسمت بالایی صفحه