اتحادیهء اروپا – سفر خانم ناتالی لوازو به پارلمان اروپا (ستراسبورگ، ۵ جولای ۲۰۱۷ / ۱۴ سرطان ۱۳۹۶)

بروز چهارشنبه ۵ جولای ۲۰۱۷ میلادی مصادف به ۱۴ سرطان ۱۳۹۶ هجری شمسی، خانم ناتالی لوازو، وزیر مسئول امور اروپایی جمهوری فرانسه عازم شهر ستراسبورگ گردید.

JPEG

موصوفه درکنار آقای تاجانی، رئیس پارلمان اروپا و خانم داگمار هاولووا، بیوهء رئیس جمهور اسبق هاوِل، و با حضورداشت آقای رولان رایز، ښاروال شهر ستراسبورگ، در مراسم افتتاح عمارت جدید پارلمان اروپا که به اسم واکلاو هاوِل نامگذاری شده است، اشتراک ورزید.

خانم لوازو با آقای انتونیو تاجانی، رئیس پارلمان اروپا ملاقات و گفتگو نمود.

JPEG

وزیر مسئول امور اروپایی در وزارت امور خارجه، آنطوریکه رئیس جمهور فرانسه بتاریخ اول جولای ۲۰۱۷ میلادی (۱۰ سرطان ۱۳۹۶ هجری شمسی) حین ادأی احترام و حرمت به هلموت کُهل در پارلمان اروپا در زمینه فرمود، وابستگی و علاقه مندی مقامات فرانسوی را به موجودیت مقر پارلمان اروپا در شهر ستراسبورگ، این نماد مصالحه و آشتی قاره ما و یک اروپای که موسسین اتحادیهء اروپا آ ن را کثیر المحوری می خواستند، تذکار داد.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/europe/evenements-et-actualites-lies-a-la-politique-europeenne-de-la-france/actualites-europeennes/article/union-europeenne-deplacement-de-nathalie-loiseau-au-parlement-europeen-05-07-17

تاریخ نشر 09/07/2017

قسمت بالایی صفحه