اتحادیهء اروپا – سفر خانم اَمِلی دو مونتشَلَن به پارلمان اروپا (ستراسبورگ، ۱۶ اپریل ۲۰۱۹ / ۲۷ حمل ۱۳۹۸)

بروز سه شنبه ۱۶ اپریل ۲۰۱۹ میلادی مصادف به ۲۷ حمل ۱۳۹۸ هجری شمسی، خانم اَمِلی دو مونتشَلَن، منشی دولت مسئول امور اروپایی وزارت امور خارجه جمهوری فرانسه بمناسبت آخرین دور اجلاس مقطع سرتاسری پارلمان اروپا قبل از برگزاری انتخابات اروپا، عازم شهر ستراسبورگ گردید.

JPEG

موصوفه جهت درمیان گذاشتن و ارزیابی پرونده های وابسته به جریانات روز، مانند قضیهء "برگزیت" یا امر مبارزه علیه دهشت افگنی آنلاین، خاصتاً با رئیس پارلمان اروپا، و همچنان با تعدادی از اعضای فرانسوی مجلس نمایندگان مردم ملاقات و گفتگو نمود.

JPEG

منشی دولت مسئول امور اروپایی وزارت امور خارجه کشور درمورد جذابیت شهر ستراسبورگ که مقر پارلمان اروپا، شورای اروپا و محکمهء اروپایی حقوق بشر است، و تطبیق قرارداد سه سالانه ۲۰۱۸ – ۲۰۲۰ میلادی / ۱۳۹۷ – ۱۳۹۹ هجری شمسی بنام "ستراسبورگ، پایتخت اروپایی"، با شاروال ستراسبورگ نیز مشافهه نمود. قرارداد سه سالانه مذکور مبلغ بیش از ۱۸۵ میلیون یورو را طی سه سال در بخش جذابیت ستراسبورگ برای نهادهای اروپایی اختصاص داده و به مصرف می رساند.

JPEG

منشی دولت مسئول امور اروپایی وزارت امور خارجه کشور با آقای تیِری میشل و اِریک سترومَن، بترتیب وکلای باشندگان راین سفلی و راین علیا، و معاونین گزارش دهندگان گزارش اطلاعات شورای ملی درمورد "فعالیت مقامات فرانسوی درعرصهء جذابیت مقر ستراسبورگ، مقر پارلمان اروپا" هستند، نیز تبادل نظر انجام داد.

جهت دریافت معلومات مزید در زمینه :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/europe/evenements-et-actualites-lies-a-la-politique-europeenne-de-la-france/actualites-europeennes/article/union-europeenne-deplacement-d-amelie-de-montchalin-au-parlement-europeen

تاریخ نشر 23/04/2019

قسمت بالایی صفحه