اتحادیهء اروپا – روز اروپا – اطلاعیهء ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی جمهوری فرانسه (۹ می ۲۰۱۷ / ۱۹ ثور ۱۳۹۶)

بتاریخ ۹ می سال ۱۹۵۰ میلادی ( ۱۸ ثور سال ۱۳۲۹ هجری شمسی)، روبِرت شومَن با پخش ابلاغیه خویش در مقر وزارت امور خارجه جمهوری فرانسه (کیِ دورسیِ)، سرآغاز اعمار اروپای مبنی بر مصالحه و همبستگی را رقم زد.

JPEG

اروپاییان باهم یکجا موفق گردیدند تا یک فضای صلح پایدار را که در آن شهروندان این قاره قادراند از مزایایی حقوق، آزادی ها و همبستگی های بی سابقه بهره برند، خلق کنند. این فضای صلح مستمر بسطح عالی، متضمن محافظت اجتماعی و زیست محیطی است.

ما، غنی و بهره مند از این کارکردها و دست آوردها، قادریم تا با چالش های امروزی دست و پنجه نرم کنیم : شرایط اقتصادی، دهشت افگنی، چالش پناهجویی، تعاملات انتقال زیست محیطی و از سرگیری رویکار اروپایی همگام و همسو با ۲۷ کشورعضو. ما فقط بسطح قارهء اروپا، موفق به پاسخگویی به آنها خواهیم گشت.

فرانسه بیش از هر زمان دیگری جهت اعمار یک اروپای متحد و نیرومند، درکنار شرکای اش متعهد بوده و می ایستد.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/europe/evenements-et-actualites-lies-a-la-politique-europeenne-de-la-france/actualites-europeennes/article/union-europeenne-journee-de-l-europe-declaration-de-jean-marc-ayrault-ministre

تاریخ نشر 10/05/2017

قسمت بالایی صفحه