اتحادیهء اروپا – تفویض جایزهء "لوویز وایس" روزنامه نگاری اروپایی از جانب هَرلِم دِزیر (پاریس، ۲۳ مارچ ۲۰۱۷ / ۳ حمل ۱۳۹۶)

آقای هَرلِم دِزیر، منشی دولت مسئول امور اروپا، بتاریخ ۲۳ مارچ ۲۰۱۷ (۳ حمل ۱۳۹۶) بساعت ۷ شام، جایزهء "لوویز وایس" روزنامه نگاری اروپایی را در مقر وزارت امور خارجه فرانسه (کیِ دورسیِ) اعطأ نمود.

PNG

جایزه متذکره بواسطهء بخش فرانسوی انجمن روزنامه نگاران اروپایی با پشتیبانی فعالانه وزارت امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه در سال ۲۰۰۵ میلادی (۱۳۸۴ هجری شمسی) بوجود آمد و هدف اش تشویق و ترغیب خبرنگاران به برخورد عمیقتر و روش شناسانه تر با مسائل اروپایی است.

این جایزه از شخصیت خانم لوویز وایس (۱۸۹۳ – ۱۹۸۳ میلادی / ۱۲۷۲ – ۱۳۶۲ هجری شمسی )، خبرنگار و اروپایی متعهد یادبود بعمل می آورد. نامبرده برای رویکارهای پیشگام در راستای صلح، تقارب فرانسه - آلمان و وحدت اروپا سعی و کوشش بخرچ داد.

برندگان جایزهء لوویز وایس امسال عبارتند از :

- در ردیف "گزارش" : فرانک ماتِون، برای مستند اش بنام "برِکزید، طرفداران جدایی" (فرانس انتِر، جون ۲۰۱۶ (سرطان ۱۳۹۵) ؛
- در ردیف "تجسس و دستیابی" : ماریون وان رنتِرگِم، برای مجموعه ای از شش مقاله اش درمورد انگلا مِرکِل (لوموند، آگست – سپتامبر ۲۰۱۶ (سنبله – میزان ۱۳۹۵) ؛
- در ردیف "روزنامه نگار جوان" : کلِمانتین اتانازیادیس، برای گزارش اش تحت عنوان "برگشت یکطرفه به سوریه" (جریده جامعه – "مَگَزین سوسایتی"، سپتامبر ۲۰۱۶ (میزان ۱۳۹۵ ) )
- جایزه خاص هیئت منصفه انجمن روزنامه نگاران اروپایی : ستیفن هورِل، برای یک سلسه تحقیقات اش دربارهء مدیریت پرونده مربوط به ترکیبات مضره و خطرزای یک تعداد اجناس صنعتی، "تاریخ مخفی یک رسوایی" (بطبع رسیده در مطبوعات، منجمله در روزنامهء لوموند در ماه می ۲۰۱۶ (جوزا ۱۳۹۵.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/europe/evenements-et-actualites-lies-a-la-politique-europeenne-de-la-france/actualites-europeennes/article/union-europeenne-remise-du-prix-louise-weiss-du-journalisme-europeen-par-harlem

تاریخ نشر 26/03/2017

قسمت بالایی صفحه