اتحادیهء اروپا – اشتراک ژان – ایوو لودریان در شورای امور خارجه - (بروکسِل، ۱۵ جولای ۲۰۱۹ / ۲۴ سرطان ۱۳۹۸)

آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه بروز دوشنبه ۱۵ جولای ۲۰۱۹ میلادی (۲۴ سرطان ۱۳۹۸ هجری شمسی) در جلسهء شورای (امور خارجه) واقع شهر بروکسِل اشتراک ورزید.

وزرأی مذکور موضوعات آتی را مطمح بحث و مداقه قرار دادند :

- ایران : وزرأی حاضر وابستگی شان را به پلان عملکرد عمومی مشترک – (جی.سی.پی.او.ای.) مجدداً تأیید و بذل تلاش های جاری را در راستای حفظ اش ارزیابی نمودند. جمهوری فرانسه با شرکای اروپایی خویش درمورد تلاش های مبذول برای کاهش تنش ها بالای پروندهء هسته ای ایران، گفتگو و مشافهه کرد.

- عراق : وزرأی فوق الذکر حمایت اتحادیهء اروپا را از روند باثبات سازی و بازسازی جاری که از جانب مقامات عراقی به پیش برده می شود، تأیید مجدد نمودند. آنها نتیجه گیری های را که بایست امر اهمیت دهی به تحکیم دولت عراق، تنقیح بخش امنیتی و اصلاحات اقتصادی و مالی را برجسته سازد، تصویب نمودند. آنها نیز چالش های معطوف به جمهوری عراق را، ولو داخلی باشد و یا در حول و حوش منطقوی اش ، مورد مطالعه و بررسی قرار دادند.

- جمهوری مرکز افریقا (ار.سی.ای.) : شورای یادشده در اثر ابتکار مان، دربارهء جمهوری مرکز افریقا (ار.سی.ای.) و چالش های که این سرزمین با آن دست و پنجه نرم می کند، تبادل نظرات انجام داد. جمهوری فرانسه مدافع حمایت از توافقنامهء صلح منعقدهء ۶ فبروری (۱۷ دلو)، و جهت امداد تقویتی اتحادیهء اروپا به نیروهای امنیتی داخلی از ورای گسیل یک مأموریت "پی.اس.دی.سی." ملکی در خاک جمهوری مرکز افریقا که مکملهء امور اهمی انجام یافته از سوی مأموریت موسوم به "اوتِم" در قبال آموزش و پرورش نیروهای مسلح مرکز افریقا شمرده می شود، گردید.

- مهاجرت ها : شورای فوق الذکر درمورد بُعد خارجی مهاجرت ها، علی الخصوص در پرتو وضعیت و حالت در کشور لیبیا و مدیترانه مرکزی، یک تبادل نظری بسررسانید. جمهوری فرانسه با بذل کار و زحمات فراوان همگام با سازمان بین المللی مهاجرت ها – (او.آی.ام.)، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای مهاجرین – (اچ.سی.آر.)، سازمان های افریقایی و همچنان بذریعهء تعهدات درعرصهء اسکان مجدد در سرزمین های اروپایی، ضرورت بر تعهد قوی اتحادیهء اروپا را جهت بهبود سرنوشت بیجاشدگان کنونی در کشور لیبیا خاطر نشان ساخت. جمهوری فرانسه ماسوای بحران لیبیا، بر اهمیتی که تقویت ظرفیت های کشورهای مبدأ و عبوری در بخش پناهجویی، و تجهیز خویشتن با ابزار منطبق درچوکات قالب آینده تمویل مالی چندین ساله برای اتحادیهء اروپا دارد، تأکید ورزید.

- مولداوی : وزرأی فوق الذکر با آقای نیکولایی پوپِیسکو، همتای جدید شان دیدار نمودند. ایشان بدین مناسبت پشتیبانی اتحادیهء اروپا را یکبار دیگر از حکومت جدید جمهوری مولداوی در راستای جزم عزم اش جهت امر مبارزه علیه فساد، تحکیم قانونمندی و تحرک دوبارهء اقتصاد تأیید نمودند. جمهوری فرانسه اصرار براین داشت تا اتحادیهء اروپا در اسرع وقت معاونت تخنیکی و مالی خویش را بنفع جمهوری مولداوی ازسرگیرد.

وزرأی مذکور اوضاع ذیل را نیز مطرح ساختند :

- در کشور سودان به مقصد همسویی با انتقال به دنبال توافق سیاسی اعلام شده مورخ ۴ جولای (۱۳ سرطان) ؛

- در کشور حبشه یا ایتوپیا، به منظور تأیید مکرر حمایت اتحادیهء اروپا از صدراعظم جمهوری دِموکراتیک فِدِرال ایتوپیا در راستای اصلاحات و بذل جد و جهد موصوف برای اجماع همه ایتوپیایی ها ؛

- در منطقهء ساحل افریقا، به هدف تأکید بر اهمیت پیگیری تعهد اتحادیهء اروپا در ساحه متذکره ؛

- در مدیترانهء شرقی به تعقیب فعالیت های حفاری جمهوری ترکیه در آب های قلمرو جمهوری قبرس : شورای مزبور همبستگی خویش را از جمهوری قبرس که حاکمیت و صلابت اش باید کاملاً احترام گردد، و وابستگی و علاقه مندی قاطع خویش را به رعایت حق بحر مجدداً تأیید کرد.

جهت دریافت معلومات بیشتر :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/europe/evenements-et-actualites-lies-a-la-politique-europeenne-de-la-france/conseils-affaires-generales-et-affaires-etrangeres/article/union-europeenne-participation-de-jean-yves-le-drian-au-conseil-des-affaires

تاریخ نشر 23/07/2019

قسمت بالایی صفحه