اتحادیهء اروپا – اشتراک ژان – ایوو لودریان در شورای امور خارجه (بروکسِل، ۱۷ جولای ۲۰۱۷ / ۲۶ سرطان ۱۳۹۶)

بتاریخ ۱۷ جولای ۲۰۱۷ (۲۶ سرطان ۱۳۹۶)، آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه در جلسهء شورای امور خارجه منعقده بروکسِل اشتراک ورزید.

JPEG

وزرأی این شورا اوضاع در شهرهای موصل و رقه را مورد مداقه قرار دادند، و آقای ژان – ایوو لودریان بحضار نتایج بازدیداش را از خلیج تشریح نمود.

وزرأی مذکور درمورد بحران پناهجویی و شرایط سیاسی در لیبیا پرداختند، درحالیکه آقای اغصن سلامهِ نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد، بزودی وظایف محوله خویش را عهده دار می شود.

وزرأی یادشده بعد از پرتاب موشک بالیستیک قاره پیمای کوریای شمالی بتاریخ ۴ جولای (۱۳ سرطان)، ارائهء پاسخی را به بحران هسته ای و بالیستیک این کشور مطالعه نمودند. عملکردهای بی ثبات کننده کوریای شمالی ایجاب یک پاسخ محکم اتحادیهء اروپا را از ورای تشدید فشار و بازنگری عمیق روابط با کوریای شمالی می کند.

بحران در ونِزوئلا نیز ارزیابی گردید.

بالاخره، تبادلات و مراودات درمورد اولویت های تطبیق راهبرد عمومی خانم فِدِریکا موگئرینی، نماینده عالی اتحادیهء اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی صورت پذیرفت. آقای ژان – ایوو لودریان بدین مناسبت اولویت های فرانسه را خاصتاً نتایج امور مرتبط به امنیت و دفاع و تحکیم تعهد اتحادیهء اروپا به تعاملات عمده دیگری بخصوص تغییرات اقلیمی یادآور گردید.

JPEG

آقای ژان – ایوو لودریان و خانم فِدِریکا موگئرینی حین گفتگوی مورخ ۱۳ جولای (۲۲ سرطان) شان در شهر پاریس، این نشست شورای امور خارجه را تنظیم نموده بودند.

جهت معلومات مزید : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/europe/evenements-et-actualites-lies-a-la-politique-europeenne-de-la-france/actualites-europeennes/article/union-europeenne-participation-de-jean-yves-le-drian-au-conseil-affaires

تاریخ نشر 16/07/2017

قسمت بالایی صفحه