اتحادیهء اروپا – اشتراک ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه فرانسه در شورای امور خارجه (لوکزامبورگ، ۱۶ اکتوبر ۲۰۱۷ / ۲۴ میزان ۱۳۹۶)

بروز دوشنبه ۱۶ اکتوبر ۲۰۱۷ میلادی مصادف به ۲۴ میزان ۱۳۹۶ هجری شمسی، آقای ژان- ایوو لودریان وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه، در جلسهء شورای امور خارجه اتحادیهء اروپا منعقده لوکزامبورگ اشتراک ورزید. این نشست وزرأ و سران اروپایی یک روز قبل از برگزاری اجلاس شورای اروپا بتاریخ ۱۹ و ۲۰ اکتوبر سال جاری میلادی (۲۷ و ۲۸ میزان ۱۳۹۶ هجری شمسی) تدویر یافت.

JPEG

معضلات مختلف و مسائل مربوط به کشورهای ذیل مطمح بحث و تبادل نظر اشتراک کنندگان جلسه متذکره قرار گرفت : ایران، کوریای شمالی، ترکیه، حقوق بشر و مهاجرت ها (...).

یک سلسله نتایجی از جریان اوضاع در بوسنی – هِرزِگویین و عملیات "یوفور التِا"، راهبرد جدید اروپا برای افغانستان و همچنان روند شرایط و حالت در برما حصول گردیده و مورد توافق و تصویب مذاکره کنندگان واقع شد.

جهت دریافت معلومات مزید و جامع در زمینه :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/europe/evenements-et-actualites-lies-a-la-politique-europeenne-de-la-france/article/union-europeenne-participation-de-m-jean-yves-le-drian-au-conseil-affaires

تاریخ نشر 17/10/2017

قسمت بالایی صفحه