اتحادیهء اروپا – اشتراک ژان-ایوو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه در جلسهء وزرأی امور خارجه اتحادیهء اروپا – (ضمن یک کنفرانس بصری، ۱۵ می ۲۰۲۰ / ۲۶ ثور ۱۳۹۹)

آقای ژان- ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه، بروز جمعه ۱۵ می ۲۰۲۰ میلادی (۲۶ ثور ۱۳۹۹ هجری شمسی) در اجلاس کنفرانس بصری وزرأی امور خارجه اتحادیهء اروپا اشتراک ورزید.

JPEG

جلسه متذکره به پیامدهای سیاسی و امنیتی بحران صحی کنونی در کشورهای همجوار واقع جنوب اتحادیهء اروپا و وسیعتر در شرق میانه اختصاص یافته بود. بدین مناسبت، وزرأی فوق الذکر بحران های منطقوی جاری را بخصوص در لیبیا منوط به بسیج مجدد در راستای تعمیل اعلامیهء برلین، و همچنان در سوریه، یمن وعراق جهت یادآهانی اهمیت تام عملکرد ائتلاف آنهم با درنظرداشت ظهور فعالیت های دهشت افگنانه گروه موسوم به "داعش" و در حرمتگزاری به حاکمیت کشورمذکور، مطمح بحث و مداقه قرار دادند.

گفتگوها و مباحث در جو و فضای انتصاب حکومت جدید اسرائیل، علی الخصوص بر روند صلح در شرق میانه تمرکز داشت. در این محشور، اتحادیهء اروپا علاقه مندی و وابستگی خویش را درچوکات شاخصه های پذیرفته شده بین المللی حل و فصل منازعات، به راه حل دو دولت و صدور اخطاریه در مقابل هر دورنمای الحاق قسمی سرزمین های اشغالی که حل و ختم عادلانه و مستمر جنگ را می تواند زیر سوال برد، تذکار داد.

الحاصل، آقای ژوزِپ بورِل، نماینده ارشد اتحادیهء اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی و وزرأی اروپا، برعلاوه پیگیری منظم جریان تطبیق امور بسطح اروپا در چهارچوب مبارزه علیه مرض ساری و واگیر ویروس کُرونا – "کووید-۱۹"، فُرصت درمیان گذاشتن دیگر پرونده های بین المللی واقعات روز را بخصوص موفقیت نشست عالی مورخ ۶ می (۱۷ ثور) منعقده طی یک موءتمر بصری بین اتحادیهء اروپا و ممالک بالکان های غربی، پشتیبانی بین المللی مرغوب و لازمی که بایست از انتقال در کشور سودان بعمل آید، و یا هم وابستگی اتحادیهء اروپا به احترام به حق بین المللی در حوزهء مدیترانه شرقی را کسب نمودند.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/europe/evenements-et-actualites-lies-a-la-politique-europeenne-de-la-france/actualites-europeennes/article/union-europeenne-participation-de-jean-yves-le-drian-a-la-reunion-des-ministres

تاریخ نشر 21/05/2020

قسمت بالایی صفحه