اتحادیهء اروپا – اشتراک ناتالی لوازو و ساندرو گوزی در نمایشنامه تئاتری تحت عنوان "اروپا به پای میز محکمه" (پاریس، ۱۶ جولای ۲۰‍۱۸ / ۲۵ سرطان ۱۳۹۷)

درچوکات یک نمایشنامه تئاتری اشتراکی تحت عنوان "اروپا به پای میز محکمه" که شب دوشنبه ۱۶ جولای ۲۰۱۸ میلادی (۲۵ سرطان ۱۳۹۷ هجری شمسی) بساعت ۸ در منزل شعر و ادب (واقع ناحیهء سوم شهر پاریس) بروی صحنه درآورده شد، از خانم ناتالی لوازو، وزیر مسئول امور اروپا جمهوری فرانسه و آقای ساندرو گوزی، منشی دولت اسبق جمهوری ایتالیا در امور اروپا دعوت بعمل آمده بود تا حین اجرای "محاکمهء" اروپا، در برابر بازیگران حرفوی نقش شاهدان را تمثیل کنند.

JPEG

این دو مهمان افتخاری نقش های سپرده شده شان را با کمال میل، شور و هیجان ایفا کردند.

JPEG

هدف این نمایشنامه تئاتری ایجاد جر و بحث درمورد تعاملات جاری اروپایی از ورای یک اجرای عالی هنری تفریحی و بدیع بود. در ختم این نمایشنامه هنری، وزرأی فوق الذکر با اشتراک کنندگان و حاضرین در تالار تبادل نظر نمودند.

JPEG

جهت دریافت معلومات مزید در زمینه :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/europe/evenements-et-actualites-lies-a-la-politique-europeenne-de-la-france/actualites-europeennes/article/union-europeenne-participation-de-nathalie-loiseau-a-la-piece-de-theatre-l

تاریخ نشر 26/07/2018

قسمت بالایی صفحه