اتحادیهء اروپا – ابلاغیهء ژان – مارک ایرو – جلسهء وزرأی امور خارجه درمورد گفتمان ۵ + ۵ (مارسای، ۲۸ اکتوبر ۲۰۱۶ / ۷ میزان ۱۳۹۵)

"من بتاریخ ۲۸ اکتوبر (۷ میزان) به کمک همتای مراکشی ام، آقای صلاح الدین مِزوار، از وزرأی امور خارجه درمورد گفتمان ۵ + ۵ که دو ساحل بحیرهء مدیترانه را تلفیق می دهد، و امسال معاونیت ریاست آن بعهدهء فرانسه و مراکش سپرده شده است، در شهر مارسای پذیرایی می نمایم.
JPEG

این محل گردهمایی متشکل است از کشورهای الجزایر، هسپانیه، فرانسه، ایتالیا، لیبیا، مالت، مراکش، موریتانیا، پُرتگال و تونس

جلسه متذکره زمینه تحکیم گفتگو و همکاری های ما را در بخش امنیت، و آنهم در زمانیکه بحران های منطقوی در سوریه، عراق، لیبیا، ساحل و در شرق میانه بیداد نموده و بدیهاً مایه نگرانی شدید گردیده است، فراهم می سازد.

ما نیز خواستیم تا سیزدهمین دور گفتگو ۵ + ۵ تحت شعار آینده و بخصوص آیندهء جوانان کشورهای مان قرار گرفته، برگزار شود. برعلاوه، ما متیقن براینکه بایست پاسخ های در زمینهء تحرک و آمد و شد، آموزش، مراودات و تبادلات میان پوهنتون ها، تبادلات اقتصادی و فرهنگی به ایشان ارائه نماییم، این جلسه همچنان فُرصتی است جهت ملاقات و دید و وادیدی با جوانانی که چند روز قبل در مجتمع سالانه بنیاد آنا لینده در مالت اشتراک نموده بودند".

جهت دریافت معلومات مزید درعرصه :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/europe/evenements-et-actualites-lies-a-la-politique-europeenne-de-la-france/actualites-europeennes/article/union-europeenne-declaration-de-jean-marc-ayrault-reunion-des-ministres-des

تاریخ نشر 30/10/2016

قسمت بالایی صفحه