ابلاغیه و مصاحبهء لوران فابیوس، وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی در قبال حوادث فرانسه (وین، 14 نوامبر 2015 – 23 عقرب 1394)

سوال : دربارهء این حملات وحشتناک بما چه گفتنی دارید ؟

جواب : من اینجا در شهر وین هستم. بودنم در اینجا بخاطر اجماع همهء آنانیکه بر ضد تروریزم بین المللی مجادله می کنند، همانقدر حائز اهمیت است و یکی از اهداف اصلی ملاقات امروز ما همین مطلب می باشد. مقصد ما با جمع کشورهای حاضر در اینجا نحوهء چگونگی مبارزه موثرتر علیه "داعش" در سوریه و عراق را، واضحاً با درنظرداشت عواقب آن در سر تا سر جهان، تشکیل می دهد. فلهذآ، باید در اینجا حضور می داشتم. رئیس جمهور کشور از من تقاضا کرد تا اینجا بیایم و طبعاً هم با شورای دفاع که امروز صبح نشستی دارد و هم با آنچه در خود فرانسه می گذرد، درارتباط و تماس دایمی هستم. متعاقباً، در تمام پُست های دیپلوماتیک ما و نهادهای ما در همه جهان، دستور اتخاذ تدابیر امنیتی تشدید یافته را صادر نمودم.

سوال : بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا کمک های اش را به فرانسه وعده داد. آیا کشور فرانسه می تواند از یک کشور خارجی طلب امداد نماید ؟ و این تقاضا به چه ترتیب و شکلی صورت می پذیرد ؟

جواب : یک همبستگی چشمگیری از سر تا سر جهان در حال اعلان شدن است. ده ها و ده ها پیام پشتیبانی از سوی حکومت های خارجی، نه واضحاً فقط از جانب امریکا، بل از جمع حکومت ها دریافت نمودم. اما حکومت فرانسه به اجرای وظیفه خویش مطمئن بوده و در زمینه تدابیری لازمه اتخاذ گردیده است. بعداً، باید هماهنگی در راستای مبارزه علیه دهشت افگنی، در نبرد بین المللی برضد دهشت افگنی را هنوز هم توسعه داد، بخاطریکه یک تحریک جهانی محسوب می گردد و به همین منظور جلسهء امروز از اهمیت مبرم برخوردار است.

سوال : رئیس جمهور ایران آقای روحانی، سفراش را به فرانسه لغو کرد. آیا کنفرانس پاریس در موردء تغییر اقلیم (COP21) تحت تهدید واقع شده است ؟
جواب : نخیر، نخیر، نخیر ...، کنفرانس پاریس در مورد تغییر اقلیم (COP21) باید دایر گردد. این گِردهمایی بین المللی دربارهء تغییراقلیم تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار خواهد شد. ولی، یک عملکرد مطلقاً ضروری علیه تغییرات و نابسامانی های اقلیم بوده و طبعاً دایر خواهد گردید.

... .

و یکی از اهداف نشست امروز در وین، مشخصاً اینست که ما چگونه هنوز عملاً قادرهستیم تا هماهنگی بین المللی را در قبال مبارزه علیه "داعش" تشدید و قوت بخشیم و آنرا معلومدار باید در رابطه با تمام آنچه در جهان می گذرد، قرار داده و بررسی کرد. معذالک بودنم در اینجا مهم بود. یک تعداد اشتراک کنندگان را با هم جمع ساختم و اکنون در نشستی با اشتراک تمام اعضا، رفته و بعد از ظهر به پاریس برمی گردم. فردا بعوض رئیس جمهور که طبعاً باید در فرانسه باشد، انجام وظیفه خواهم داد ؛ جهت سهمگیری فرانسه در گِردهمایی "جی – 20" در کشور ترکیه، موصوف را نمایندگی خواهم نمود.

فعالیت بین المللی فرانسه ادامه داشته و تأمین می گردد.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه