سوریه – ابلاغیه ء ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه فرانسه (۲۵ سپتامبر ۲۰۱۶ / ۴ میزان ۱۳۹۵)

دیروز، در اثر تقاضای فرانسه، ایالات متحده امریکا و انگلستان، جلسهء شورای امنیت سازمان ملل متحد دایر گردید.

این جلسه باید زمینهء گشایش دورنمای قطع نبردهای که در الِپ شعله ور است و بار دیگر مردم این شهر زجردیده را در آزمون صعب و سهمگینی قرار داده است، فراهم می ساخت. رژیم بشارالاسد ظاهراً افزایش بُعد نظامی را برگزیده است، در حالیکه همه میدانند که هیچ مسیر بیرون رفتی از جنگ در سوریه بجز از راه حل سیاسی وجود ندارد. من به حامیان این رژیم، یعنی روسیه و ایران می گویم که بخود برگردند و با پایان بخشیدن به این راهبردی که به بن بست می انجامد، احساس مسئولیت نمایند. در غیر آن، روسیه و ایران شرکای جرایم جنگی ارتکاب یافته در شهر الِپ خواهند بود.

این مربوط به شورای امنیت می شود تا بنفع انقطاع فوری خصومت ها، نخست در شهر الِپ سعی و تقلا ورزد، و بدین ترتیب زمینه دسترسی مردم را به کمک های بشردوستانه ای که آنها بدآن شدیداً ضرورت دارند، فراهم نماید.

آنطوریکه این هفته من در تمام مجالس مربوط به کشور سوریه، در حاشیهء مجمع عمومی سازمان ملل متحد بیان داشتم، این متارکه را باید با یک میکانیزم پیگیری که فُرصت ایجاد اعتماد لازمه بوسیلهء بسیج ساختن تمام دول گروپ بین المللی حمایت از سوریه و آمادهء همکاری و سهمگیری در زمینه را مساعد می سازد، نیز همسو نمود.

دیگر در مقابل وخامت حالت اسفناکی حاکم بر شهر الِپ و علی الخصوص برای نجات مردم مظلوم سوریه در اثر اعمال درد و آلام جدید، نباید اندک وقتی را ضایع کرد.

برای همه اعضأی شورای امنیت سازمان ملل متحد زمان تجلی حقیقت فرا رسیده است. آرزومندی و خواهش قلبی ام اینست که هر کدام جایگاه مسئولیت اش را در قبال این معضل غم انگیز درک کرده و در این مقام شایستگی خویش را تبارز دهد.

جهت دریافت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/syrie/evenements/actualites-2016/article/syrie-declaration-de-jean-marc-ayrault-25-09-2016

تاریخ نشر 27/09/2016

قسمت بالایی صفحه