ابراز مراتب تسلیت و تعزیت امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه (۲۷ جنوری ۲۰۱۸ / ۷ دلو ۱۳۹۶)

"من سوءقصد شنیع کابل را شدیداً محکوم می نمایم، و مراتب تسلیت و تعزیت عمیق خودرا به مردم مظلوم و عذابدیده افغانستان دراثر اعمال دهشت افگنی، تقدیم می دارم. فرانسه درکنار شان می ایستد."

"Je condamne fermement l’ignoble attentat de Kaboul. J’adresse mes pensées endeuillées au peuple d’Afghanistan, qui a trop souffert du terrorisme. La France se tient à ses côtés."
27 janv. 2018

JPEG امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه

تاریخ نشر 30/01/2018

قسمت بالایی صفحه